phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt "Andelen skogsägare utan avvikelser kan bli mycket högre"

"Andelen skogsägare utan avvikelser kan bli mycket högre"

Närbild på grävskopa som rensar dike i skogen. Grönt gräs. Soligt.

Södras certifierade medlemmar blir allt bättre på att leva upp till kraven i skogscertifieringarna FSC® och PEFC™. 2017 fick drygt en fjärdedel av de skogsägare som reviderades av Södras egna revisorer inte någon avvikelse alls. Samtidigt finns det brister, främst när det gäller baskraven Certifieringsavtal, Grön skogsbruksplan, Dokumentation av genomförda åtgärder samt Anlita certifierade entreprenörer. – Om dessa brister rättas till kan andelen skogsägare helt utan avvikelser bli betydligt högre, säger Södras ekolog Therese Lindström.

Varje år görs kontroller av hur kraven i skogscertifieringarna efterlevs. Kontrollerna görs i olika steg och av både interna och externa revisorer. Södras egna revisorer gör omkring 150 stickprovsundersökningar bland de certifierade skogsägarna, så kallad skogsrevision. Externa ackrediterade FSC- och PEFC-revisorer från certifieringsorganet DNV-GL granskar årligen hela Södras certifieringsarbete, inklusive ett antal skogsfastigheter.

Både den interna revisionen 2017 och den externa revisionen 2018 visar på brister i certifieringsstandardernas baskrav dokumentation och anlitande av externa entreprenörer.
– Vi ser att många skogsägare får avvikelser när det gäller det administrativa arbetet med att dokumentera genomförda åtgärder i skogen. För att uppfylla certifieringskraven måste man exempelvis notera när och på vilken avdelning i skogsbruksplanen som man avverkat eller planterat, förklarar Therese Lindström, ekolog på Södra. Lämpligen noterar man då även plantans proviens, vilket är en både viktig och rolig information att känna till vid framtida skötsel på fastigheten. Genom att dokumentera underlättar man dels det egna skogsägandet, men det är också ett ovärderligt underlag för kommande skogsägare.

CERTIFIERADE ENTREPRENÖRER

När man på egen hand anlitar en entreprenör som utför skogliga arbeten på fastigheten är man skyldig att se till så att även entreprenören är certifierad och har grönt, och ibland även blått, körkort. Thereses tips är att använda blanketten "Avtal avseende entreprenadtjänst". Där finns alla viktiga kriterier med, så som att entreprenören ska ha utbildning i natur- och kulturmiljövård, utföra arbetet enligt gällande lagar och PEFC:s och FSC:s certifieringskrav samt tillämpa kollektivavtal för anställda. Blanketten finns att ladda ner på Södras hemsida sodra.com. De skogsägare som vänder sig till Södra kan vara säkra på att entreprenören är certifierad.

Brister i baskravet om giltigt certifieringsavtal förekommer också ofta, visar Södras skogsrevision. Det är viktigt att angivna fastigheter i avtalet stämmer överens med fastighetsinnehavet och att det är korrekt undertecknat.
– Har man köpt till en fastighet måste avtalet skrivas om och är man flera delägare måste antingen alla skriva under avtalet, alternativt måste den som skriver under ha fullmakt från samtliga delägare, berättar Therese. Har man köpt till mark som ligger utanför Södras geografi ska man vända sig till ett certifieringsparaply som arbetar i den regionen för att certifiera den aktuella fastigheten.

GRÖN PLAN CERTIFIERINGSKRAV

För att vara certifierad enligt FSC och/eller PEFC måste man ha en grön skogsbruksplan som är max 10 år gammal. Den senaste skogsrevisionen visar på brister i detta baskrav. Ett stort antal certifierade skogsägare saknar helt en aktuell grön plan, eller har en plan vars giltighet snart löper ut.
– Det här är en avvikelse som återkommer år efter år. Vi behöver därför bli bättre på att öka skogsägar¬nas kunskap och förståelse för kravet på grön skogsbruksplan. Men även få dem att inse att planen är ett mycket bra verktyg när det gäller planering, genomförande, dokumentation och uppföljning av skogsbrukandet, säger Therese Lindström. Läs mer om varför en grön skogsbruksplan är bra att ha.
– I Södras skogsrevision 2017 är 27 procent av de reviderade fastigheterna helt utan avvikelser. Tidigare var andelen fastigheter utan avvikelser lägre, men under de senaste åren har nivån legat på omkring 25 procent.

Södras ekolog Therese Lindström är glad över utvecklingen, men är samtidigt inte nöjd.
– Jag ser en stor förbättringspotential. Om skogsägarna kan bli bättre på de fyra avvikelser i baskraven som vi har nämnt här, då skulle en betydligt högre andel skogsägare bli helt utan avvikelser. Och detta är inte alls någon omöjlighet, säger hon.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.