phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Träff om säkert arbete i röjskogen

Träff om säkert arbete i röjskogen

Säkerhetsombud, säkerhetsinstruktörer och representanter för Säker Skog, Vuxenskolan och maskinleverantörer samlade i höstfärgad röjskog. Flera är klädda i orange eller gula varselkläder. Några har hjälmar och röjsågar. De flesta höjer ena armen i luften.

I början av oktober var Södras säkerhetsombud och säkerhetsinstruktörer samlade på Asa i två dagar för att utbyta erfarenheter och lära sig mer om tekniker och senaste rönen inom säkerhetsarbetet i samband med röjning.

Med på konferensen var även Säker Skog genom Tomas Gullberg, företrädare för Studieförbundet Vuxenskolan och tillverkarna Husqvarna och Stihl.
– Dagarna präglades som vanligt av stort engagemang och stark vilja hos säkerhetsombuden att fortsätta torgföra säkerhetsarbetet inom Södra och marknadsföra motorsågs- och röjsågkort, säger Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare i Södra.

Efter en inomhusdag med aktuell information om bland annat cirkelledarutbildningar, nyheter från Säker Skog och nya produkter från maskinleverantörerna, var det dags för en dag ute i röjskogen. Säkerhetsombuden fick ta del av stationsvisa övningar och demonstrationer kopplade till röjning och hur de på pedagogiska sätt kan lära ut säker röjning på hemmaplan. Stationerna bemannades av Södras säkerhetsinstruktörer och personal från Södra Skog.

Ny teknik

De relativt nya batteridrivna röjsågarna mötte stort intresse bland säkerhetsombuden. Säkerhetsinstruktör Cecilia Rooth har provat både Husqvarnas och Stihls batteridrivna röjsågar och hon var positiv till att batteritiden nu är betydligt längre än tidigare.

Mats Hansson, även han säkerhetsinstruktör, har också testat batteridrivna röjsågar.
– Jag har använt Husqvarna-röjsågen på mina Gudrun-hyggen med bra resultat. Den kräver en lite annan teknik än de sedvanliga röjsågarna eftersom man röjer stam för stam och den funkar bra vid röjning i midjehöjd, säger han.

Deltagarna fick också prova på olika selar för röjsågar och fick information om vikten av att de sitter rätt på kroppen. Säkerhetsinstruktör Kristian Wallin poängterade vikten av att planera genomförandet av röjningsövningarna på ett bra sätt och tipsade bland annat om att dela in röjningsytan i smala stråk och köra i en fällriktning.

Sågteknik och stamval

Sågteknik och stamval vid röjning var ett par av punkterna när säkerhetsombuden samlades i skogen utanför Asa..

Olika exempel på sågteknik och riktad fällning i praktiken förevisades av Karl-Eric Johansson, systemansvarig för Säker Skog i Södra, och som nyligen efterträtt Mathilda Clausén Wingårdh. Deltagarna diskuterade sedan hur de kan lägga upp en sådan övning på en skogsdag på hemmaplan.

Att välja rätt stammar vid röjningen är viktigt för att resultatet ska bli som önskat. Per-Erik Svensson och Henrik Sandgren tipsade om en pedagogisk övning som deltagarna fick testa. Övningen gick ut på att i ett avgränsat område som ska röjas till produktionsskog välja ut 21 av 35 stammar som ska stå kvar. "En bra och rolig övning", tyckte många av deltagarna, och flera tyckte också att det var svårt att hitta 14 stammar att röja bort.

Information om viltet

Helena Gålnander, som jobbar med skogsskötsel i Södra, berättade om Södras röjningsstandard som fungerar som en bas för hur röjning i Södras regi ska utföras. Hon berättade också att standarden nu har kompletterats med ett avsnitt om viltvård. På hennes station fick deltagarna parvis leta upp en huvudstam (som ska vara kvar efter röjning), en röjstam (som ska röjas bort) och en bistam (som inte behöver röjas bort för att den inte påverkar det framtida beståndet).

Gösta Lundin, som arbetar med viltfrågor åt Södra, och Mathilda Clausén Wingård, säkerhetsinstruk¬tör, berättade om Södras viltpolicy och poängterade vikten av att vid röjning spara betade stammar och RASE (rönn, asp, sälg och ek) samt att inte "städa bort" undervegetation.

Deltagarna fick också diskutera och dela med sig av sina erfarenheter när det gäller hur man på ett pedagogiskt sätt tar upp frågor om säkerhetsavstånd och olyckstillbud i samband med röjningsutbildningar.

Karl-Eric Johansson har efterträtt Mathilda Clausén Wingårdh som systemansvarig för Säker Skog inom Södra.

"Säkerhetsombuden är en värdefull resurs"

Karl-Eric Johansson är systemansvarig för Säker Skog inom Södra. Han menar att samarbetet mellan säkerhetsinstruktörerna och säkerhetsombuden är jätteviktigt.

– Säkerhetsombuden är en stor och viktig resurs i det lokala säkerhetsarbetet. De kan fungera som cirkelledare i motorsågs- och röjsågsutbildningar och kan även arrangera skogsdagar på säkerhetstemat där även vi säkerhetsinstruktörer kan medverka. Vid motorsågs- och röjsågsutbildningar är vi säkerhetsinstruktörer med vid instruktörsdagar samt utför examinering.
– Vi har nu ett stort röjningsbehov i våra ungskogar och därför är det viktigt att Södras medlemmar är aktiva och har god kunskap i säkerhetsfrågorna. Här spelar säkerhetsombuden en viktig roll. När vi till exempel drabbas av storm kan vi med hjälp av säkerhetsombuden snabbt få till träffar och få ut information om vikten av att upparbeta säkert.

Karl-Eric Johansson efterträdde under 2017 Mathilda Clausén Wingårdh som systemansvarig för Säker Skog inom Södra. Han är själv skogsägare och har lång erfarenhet av säkerhetsfrågorna.
– Jag började själv som säkerhetsombud i Alvesta och 2009 blev jag, Mathilda, Carl-Gustaf Liderfelt och Kjell Ericsson Södras första säkerhetsinstruktörer inom Säker Skog. Kjell Ericsson är den av oss med längst erfarenhet av säkerhetsarbete, som instruktör på Södra långt före Säker Skog bildades. Kjell är en värdefull mentor i vårt arbete.

Södra har 12 säkerhetsinstruktörer som är godkända av Säker Skog. I egenskap av systemansvarig är det Karl-Erics uppgift att kalibrera gruppen och delge dem nyheter inom säkerhetsområdet.
– Säker Skog kräver minst en träff per år med säkerhetsinstruktörerna, men i Södra arrangerar vi fler än så. Vi har kontinuerliga träffar och utbildningar och deltar varje år i träffar för säkerhetsombuden, som den här i Asa. Jag deltar också i Säker Skogs årliga träffar tillsammans med de systemansvariga i andra organisationer, säger Karl-Eric Johansson.

Tre av deltagarna i träffen för säkerhetsombud: Cinna Béen, säkerhetsombud i Norrköpings skogsbruksområde, Cecilia Rooth, säkerhetsinstruktör i Karlskrona skogsbruksområde, och Camilla Logarn, säkerhetsombud i Tingsryd-Linneryd skogsbruksområde..

"Många bra och pedagogiska tips"

För Cinna Béen, skogsägare mellan Ringarum och Söderköping, är årets träff med säkerhetsombuden i Asa den första hon deltar i. För bara några veckor sedan utsågs hon till säkerhetsombud i Norrköpings skogsbruksområde.

– Träffen har varit jätterolig, mycket lärorik och väldigt välorganiserad. Jag har fått många bra tips på hur jag kan lägga upp studiecirklarna på ett pedagogiskt sätt, säger Cinna.

Cinna är skogsägare sedan 1976 och driver idag en skogsfastighet tillsammans med sin man.
– Vi gör så mycket vi kan själva i skogen, inte minst röjningen. Dessutom har jag en 40 veckors kurs i skoglig planering i bagaget, där bland annat hantering av motorsåg- och röjsåg ingick, så arbetet med röjsåg är inget nytt för mig. Än så länge har jag bara hunnit med att hålla en cirkel i röjsåg. Så nu gäller det att locka fler medlemmar att delta i en röjsågscirkel där stor vikt läggs på säkerheten, säger hon, och poängterar att hon är mycket stolt över att vara skogsägare och en del av Södra.

Fakta Säker Skog

Säker Skogs verksamhet syftar till att öka säkerheten för de som arbetar med röjsåg, motorsåg och fyrhjuling. Bland annat genom införandet av motorsågs- och röjsågskörkortet har Säker Skog fått en viktig position i arbetet med att öka säkerheten i skogsarbetet, särskilt inom det privata skogsbruket. Fram till idag har Säker Skog utfärdat närmare 120 000 körkort. Nu pågår också en satsning med att få igång utbildningar för fyrhjulingskort.

Säker Skog är en ekonomisk förening som ägs av LRF och landets skogsägarföreningar, däribland Södra.
I samarbete med Säker Skog erbjuder Södra utbildning för att öka säkerheten i skogsarbetet. Genom kurserna får du grundläggande teoretisk och praktisk utbildning och får efter godkända prov ett motorsågskörkort och/eller ett röjsågskörkort.

Mer information

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.