phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Stort intresse för Södras nya handelsplats

Stort intresse för Södras nya handelsplats

Köpintresset var stort vid den första handeln med insatser på Södras nya handelsplats som ägde rum i oktober. Omsättningen blev drygt 1 miljon kronor och avslutspriset på det emitterade insatskapitalet hamnade på 121 procent.

Södras medlemmar kan nu åter handla med sitt inbetalda och emitterade insatskapital. Efter att ha legat nere i nio månader startade handeln igen den 10 oktober och nu på en ny digital handelsplats.
– Vi har nu kört vår första handel med emitterat insatskapital och det gick bra. Intresset var stort, särskilt köpintresset, och omsättningen hamnade på över 1 miljon. Det är vi nöjda med, summerar Axel Hjelmer, ansvarig för Södras handelsplats.

Axel berättar att de förändringar som har genomförts har mottagits väl av medlemmarna.
– Tack vare att handeln nu sker online har den blivit både enklare och mer effektiv. Handeln är också tydligare för medlemmarna som nu kan följa sin order genom hela kedjan. Vi har en löpande dialog med de som handlar under hela handelsprocessen, säger Axel Hjelmer.

Kräver Mobilt Bank-ID

För att kunna handla med insatskapital online på den nya handelsplatsen krävs Mobilt Bank-ID.
– Några medlemmar har försökt handla med hjälp av andra former av Bank-ID. Vi har valt Mobilt Bank-ID för att det är den vanligaste inloggningsformen och att den har varit enklast att implementera rent tekniskt. Vi analyserar självklart hur stort behov det finns för andra former av Bank-ID, säger Markus Lindkvist, som jobbar med handeln med insatskapital på Södras Medlemsservice.

De medlemmar som inte kan handla online med hjälp av Mobilt Bank-ID kan använda en särskild orderblankett. För att en order ska vara giltig måste blanketten vara fullständigt ifylld.
– En nyhet i den nya handeln med insatser är att Finansinspektionen kräver att man måste ange om man är en person i politiskt utsatt ställning eller inte. I några fall har man missat att ange detta på blanketten, och tyvärr har därmed ordern inte kunnat behandlas, säger Markus.

Successiv förbättring

Även om den första handelsperioden fungerade bra finns det självklart förbättringar att göra, menar Axel och Markus.
– Vi har ett antal utvecklingsidéer som vi just nu jobbar med. Handelsplatsen kommer att successivt bli bättre.
Den nya handeln med insatskapital sker i huvudsak månadsvis, med vissa undantag. Olika handelsdatum, eller orderperioder, gäller för inbetalt respektive emitterat insatskapital.
– Vi har nu beslutat att köra handel med både inbetalt och emitterat insatskapital i november och december. På så sätt får avgående medlemmar möjlighet att sälja sina insatser innan årsskiftet, säger Axel Hjelmer.

Mer information

Mer information om hur handel med insatskapital i Södra går till hittar du på sidan Handel med insatskapital i Södra. Observera att åtkomst till informationen kräver inloggning på Min Skogsgård. Här ifrån kommer du sedan vidare till handelsplatsen.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.