phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Lars Idermark: Stark skogskonjunktur och goda resultat

Lars Idermark: Stark skogskonjunktur och goda resultat

Den allmänna konjunkturen är god och mycket talar för att den kommer att bestå ännu ett tag. Det nya är dock att den globala ekonomin är mer sammanvävd än den någonsin varit tidigare. Komplexiteten har ökat markant, vilket gör att ekonomiska och politiska förändringar snabbt kan förändra förutsättningarna och spelreglerna.

Sverige som är ett litet och exportberoende land är relativt sett mer omvärldsberoende än många andra länder. Samtidigt har våra företag i Sverige blivit mer internationella och globala och är vana att hantera olika typer av omvärldshändelser.

Även om Södra numera har merparten av sina produktionsanläggningar i Sverige är vi ett internationellt företag. Drygt 75 procent av våra produkter går på export. Det gör att vår internationella konkurrenskraft är helt avgörande för lönsamheten. Framförallt gäller detta realproduktivitet. Vi måste hela tiden jobba med ständiga förbättringar för att bevaka och förbättra vår konkurrenskraft. Valutor påverkar oss också men det tillhör det normala att hantera i Södra som exportföretag

År 2017 präglas av kraftsamling och fokusering. Men vi får inte glömma att vi är mitt uppe i ett mer omfattande investeringsprogram än på många decennier. Stora förändringar tar tid att genomföra innan alla delar är på plats och utvecklas som planerat. Med tanke på hur mycket som förändrats sedan den nya koncernstrategin beslutades av styrelsen i slutet av 2013, så har allt gått bättre än väntat. Det är inte bara investeringar utan många andra saker som tillkommit. Vi har en ny affärsmodell där vi jobbar i enlighet med "Ett Södra" för att öka koncernens värdemaximering. Det har gjorts och pågår stora förändringar inom affärsområdet Södra Wood för att bli mer marknadsorienterade och öka lönsamheten. Vi är mitt uppe i detta arbete. Våra massabruk kommer efter investeringarna att vara de mest effektiva och konkurrenskraftiga i hela världen. Det är bra när sämre tider kommer, för det kommer alltid sämre tider. Vi har ökat vår virkesanskaffning med över 20 procent under senare år och Södramodellen attraherar allt fler skogsägare. Goda och stabila priser på virke, en effektiv industri och en god utdelning även i dåliga tider skapar trygghet och förbättrar skogsgårdens ekonomi. Det är detta som gör en Södramedlem till vinnare.

Södra har också nya hållbarhetsmål som är krävande och som också är likställda med de finansiella målen.

/Lars Idermark, vd och koncernchef

Vi har idag en tydlig varumärkesstrategi och vi är mer öppna och kommunikativa. Södra har också nya hållbarhetsmål som är krävande och som också är likställda med de finansiella målen. Vi har så mycket att berätta och vara stolta över; inte minst hur vi bedriver vårt skogsbruk och industri ur ett hållbarhetsperspektiv. Södra är ett föredöme. Skogsnäringen har också så mycket att bidra med i omställningen till ett mer hållbart och biobaserat samhälle.

För inte alltför länge sedan var det en debatt och diskussion om det var nödvändigt eller inte att ställa om vårt samhälle eller om det bara var att köra på som tidigare. Nu är de flesta övertygade om behovet av att tänka om och tänka nytt. Detta inte minst inom företagsvärlden där man ser goda affärer i förändringarna. Konsumentmakten har ökat och kommer att öka samtidigt som världens befolkning ökar kraftigt under de kommande decennierna.

Goda förutsättningar att nå målen

Mycket talar för att 2017 blir ett bra år ekonomiskt för Södra. Förutsättningarna att uppnå våra finansiella mål är goda. Målen är för övrigt mer krävande nu eftersom vår balansräkning ökat kraftigt efter gjorda framtids-investeringar. Vi har idag mer kapital som ska ge avkastning. En positiv utmaning. Roligt är också att vi kan satsa mer av vår skogsråvara inom trävaruområdet på ökad vidareförädling genom investering i en pilotanläggning för korslimmat trä (CLT). Det är en intressant produkt som växer snabbt i byggsektorn både i USA och Europa. Vi satsar även på att producera ett högkvalitativt hållbart drivmedel, genom rening av metanol. Det är vårt bidrag till en fossilfri fordonsflotta, inte bara inom Södra utan som en kommersiell produkt till samhället i stort. Vi är bara i början på en omvälvande resa. Ett reellt problem är att lobbyarbetet inom EU, från företag som utmanas av denna omställning till ett mer biobaserat samhälle, har haft viss framgång vilket försvårar förändringsarbetet. Det är därför oerhört viktigt att vi är närvarande i utvecklingen av EU och framhåller att skogsnäringen i Norden kan visa vägen genom ett aktivt skogsbruk som är positivt för klimatet och att vår industri ger, utöver traditionella produkter, även grön el, biobränslen, biodrivmedel, gröna kemikalier och många andra hållbara nyttigheter.

Ett annat problem är att världens mest hållbara skogsbruk, det svenska, ifrågasätts av vissa miljöorganisationer. Inskränkningar, detaljstyrning och obefintlig respekt för äganderätten står på deras agenda. Det är häpnads-väckande märkligt. Inte minst när vi kan visa på att ett aktivt naturvårdsarbete går hand i hand med ett modernt och produktivt skogsbruk. Till detta kommer att Sveriges skogsnäring är en industriell stormakt med 70 000 anställda som tillsammans med underleverantörer skapar uppemot 200 000 arbeten. Skogsindustrin är dessutom teknik- och kunskapsintensiv. Under senare år har cirka 40 miljarder investerats i skogsnäringen i Sverige. Detta är cirka 20 procent av alla nyinvesteringar. Mycket tyder på fortsatta investeringar om långsiktiga och goda spelregler finns för vår näring. Utan skogssektorn hade Sverige haft en negativ handelsbalans om drygt 100 miljarder. Den som inte förstår skogens ekonomiska värde för välfärdsstaten Sverige har mycket att lära.

Till sist. God konjunktur gör att efterfrågan på våra produkter är hög. För att möta framtidens behov av skogsråvara för olika ändamål behövs ett aktivt skogsbruk. Arbeta långsiktigt med att utveckla era skogsgårdars bärkraft och ekonomi. Satsa på skogsskötsel. Röj, gallra och föryngra där det behövs. Investera i bra skogsbilvägar och njut av allt skogen kan ge i form av rekreation och avkoppling, med eller utan bössan. Svensk skog är fantastisk.

Södra visar vägen genom att vi förändrar, investerar, utvecklar och gör Södra starkare i den konkurrensmiljö vi verkar inom.

Lars Idermark, vd och koncernchef

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.