phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Stark efterfrågan gynnar skogsägarna

Stark efterfrågan gynnar skogsägarna

Nyutbyggda massabruket i Värö från luften med land och hav i bakgrunden. Gråmulen himmel. Solen bryter igenom mellan molnen.Vit rök från skorstenar.

Efterfrågan på sågtimmer och massaved är god och priserna höjdes under oktober. En utveckling som gynnar skogsägarna. – Värö producerar enligt plan och vi levererar 12 000 m3fub per dygn till bruket. Det är cirka 13 lastbilar i timmen, dygnet runt, säger Sofia Petersson, virkeschef.

Efterfrågan av råvara till industrin växer till följd av att produktionen av massa i norra Europa ökar. En positiv utveckling för Södras medlemmar.
– När Södra tog beslutet att bygga ut Värö var vi först ut bland de större skogsföretagen att satsa. Vi ser idag att marknaden har förändrats då flera bruk både i norra Sverige och Finland utökat sin kapacitet, berättar Sofia.

Sofia Petersson, virkeschef Södra.

Södras uppdrag, som det varit sedan 1938, är att främja skogsgårdens lönsamhet och trygga avsättningen på medlemmarnas skogsråvara och att skapa en högre tillväxt. De strategiska satsningarna som gjorts vid Södras bruk har nu resulterat i en ökad fiberförbrukning.
– En av de vanligaste frågorna vi får är om det finns tillräckligt med virke att försörja våra bruk. Svaret på den frågan är ja. Södras ägare har ett virkesförråd som ökar, bland annat som följd av det ansvarsfulla skogsbruket med återplantering och god skötsel. Södras medlemmar sitter på tillgångar i en stor mängd råvara som behöver avsättning och därför investerar vi i en ökad industriproduktion. Vi gör detta för att kunna möta både medlemmarnas ökade avsättningsbehov och kundernas stigande efterfrågan på produkter baserade på den svenska vedråvaran, säger Sofia.

Förutsättning för ökad gallring

Prishöjningarna gör att förutsättningarna är mycket goda för en ökad gallringsaktivitet i medlemmarnas skogar. Gallring säkrar tillväxten på lång sikt samtidigt som gallringsveden har positiva fördelar i flertalet av de produkter som tillverkas vid Södras tre bruk.
– Vi ser en god utveckling. Vi sysselsätter fler och fler i våra skogar idag, priserna till våra medlemmar är höga och vi har en bra avsättning. Våra bruk ökar sin vedförbrukning med cirka 10 procent nästa år och det ska bli spännande att se hur denna utveckling fortskrider, säger Sofia.

Under oktober månad producerade massabruket i Värö mer än 60 000 ton massa, vilket ger en dygnsmedelproduktion på 1 981 ton. En viktig milstolpe då det är precis på denna produktionsnivå massabruket framöver behöver ligga på för att nå de 700 000 ton som är det övergripande projektmålet i expansion Värö.
– Det här är givetvis ett resultat av allt det arbete som lagts ner. Men vi kommer inte att slå oss till ro med detta, utan nu spänner vi bågen ytterligare och fortsätter att jobba med att trimma fabriken med avseende på kapacitet, tillgänglighet, kvalitet, kostnader och miljö, säger Ola Walin, produktionsansvarig.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.