phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Medlemmarna deltar i utveckling av nya kapitaltjänster

Medlemmarna deltar i utveckling av nya kapitaltjänster

Utveckling av nya kapitaltjänster för Södras medlemmar har inletts – ett arbete där både medlemmar och förtroendevalda nu involveras. – Vi måste våga utveckla vår affärsform för att förbli konkurrenskraftiga. Vi ser att våra medlemmar har behov av smartare lösningar som ger dem både större kontroll och en möjlighet att hantera sina pengar i Södra på ett enklare sätt. Dessutom efterfrågas ökade möjligheter till självservice, säger Axel Hjelmer, chef för Södras Medlemsservice.

Medlemmarnas behov och önskemål är i fokus när Södra arbetar fram nya tjänster och det finns en särskild avdelning inom Södra Skog som arbetar med just tjänsteutveckling. Appen Skogsägare är ett exempel på tjänst som under senare år har utvecklats tillsammans med medlemmarna. Just nu pågår utveckling av en kassabokstjänst och ett arbete för att utveckla tjänster kopplade till drönartekniken har precis inletts.
– Vår ambition är att bli mer helhetsorienterade och hitta bra lösningar som underlättar och förenklar för medlemmarna att vara skogsbrukare och skogsägare, säger Markus Steen, affärsutvecklare på Södra Skog.

Intervjuer för att förstå behovet

Utvecklingen av nya tjänster som underlättar medlemmarnas administrativa hantering och hantering av pengar och kapital har precis påbörjats. Genom så kallade djupintervjuer ska en bild av behoven tas fram.
– Vi intervjuar nu ett antal utvalda medlemmar med syftet att förstå deras behov av administrations- och kapitaltjänster. Det kommer att ge oss ett bra stöd och underlag i vårt arbete framåt, berättar Aron Olbers, IT-utvecklare i Södra Skog, som tillsammans med Marcus Steen nu åker runt i Södras område och lyssnar på medlemmarnas önskemål.

Resultatet av de hittills genomförda intervjuerna visar bland annat att det är viktigt för medlemmarna med stabila strukturer, ordning och reda och att känna att man har kontroll och full insyn i sina affärer med Södra.
– Vi ser att vi behöver utveckla en tjänst som kommer att fungera ungefär som en internetbank, berättar Aron Olbers.
– Vi konstaterar också att det finns en stor variation i medlemmarnas behov och att vi därmed inte kan utveckla en tjänst som passar alla. Vi behöver hitta olika typer av lösningar och öppna upp för större individanpassning, säger Markus Steen.

Nästa steg blir att involvera förvaltningsrådet och de förtroendevalda i utvecklingsarbetet. Planen är att införa de första nya kapitaltjänsterna under andra halvan av 2018.
– Därefter vidtar ett arbete med kontinuerlig utveckling av tjänsterna, berättar Axel Hjelmer.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.