phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Dialogen tas upp igen

Dialogen tas upp igen

Landshövding Tomas Carlzon, tjänstemän från länsstyrelsen, markägarna och representanter från Södra och LRF står på trappan och verandan till det gula boningshuset på Värnanäs.

Det är viktigt att dialogen fortsätter så att båda parter blir nöjda. Det blev resultatet vid ett möte på Värnanäs där landshövding Tomas Carlzon och representanter för länsstyrelsen mötte markägarna och representanter för Södra och LRF.

Bakgrunden till mötet var länsstyrelsens förslag till naturreservat på Värnanäs. Då hade länsstyrelsen och familjen Östersten efter tio års dialog enats om förslag till naturvårdsavtal och skötselavtal. Reaktionen blev stark från markägarna och flera remissinstanser

Mötet leddes av nye landshövdingen Tomas Carlzon. På plats fanns också chefer och handläggare på länsstyrelsen, familjen Östersten och deras advokat Nils Larsson samt representanter för LRF och Södra.
Båda sidor redovisade sina synpunkter på förslaget till naturreservat. Familjen Östersten har omfört stora delar av fastigheten till lövskogsbruk. Länsstyrelsens ambition har varit att lövskogsbruket ska upphöra för att i stället införa betesdrift. Lennart Östersten har med stöd av Södra och LRF påpekat att det finns en rad praktiska skäl som gör detta svårt.

Även skogsekolog Gustaf Auléns kompletterande analys av länsstyrelsens förslag kommenterades. Han påpekar bland annat att länsstyrelsen inte har lyft fram alla de naturvårdsåtgärder som markägaren själv redan utfört eller planerar att göra. Det anser han vara en klar brist för det är summan av alla insatser som avgör hur effektiv naturvården blir.

Vid mötet var man också ute i skogen och jämförde förslagen och vad de innebär i praktiken. Det blev ett bra möte och landshövdingen tyckte det var viktigt att fortsätta dialogen så att båda parter blir nöjda. En arbetsgrupp med representanter för länsstyrelsen och markägarna ska bildas för de fortsatta samtalen.
– Det finns ett signalvärde i att lösa upp knutarna kring Värnanäs. Södra är emot alla former av tvång och förhoppningsvis kan samtalen utmynna i en lösning som är bra både för markägarna och naturvården, säger Mats Blomberg, näringspolitisk expert på Södra.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.