phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Snabbare och säkrare data med hjälp av drönare

Snabbare och säkrare data med hjälp av drönare

Med drönare blir inventering av skogsskador mycket mer kostnadseffektiv än om inventeringen görs från marken. Många gånger blir dessutom kvaliteten på det utförda arbetet högre. Det visar en utvärdering som Södra gjort. Alla verksamhetsområden ska därför nu få tillgång till tekniken. – Vi tror mycket på drönartekniken och ser många olika användningsområden för den framåt, till exempel när det gäller inventeringar och skogliga mätningar, säger Johan Malmqvist, projektledare på Södra.

Södra Skog började på försök använda drönare i inventeringssyfte under senhösten 2015. Vintern och våren därpå köptes ytterligare ett par drönarutrustningar in och sedan dess har teknikens användningsområden testats på några verksamhetsområden.

Mikael Gustavsson, skogsvårdsledare i Oskarström verksamhetsområde, är en av de som testat drönare i sitt dagliga arbete. Han har bland annat testat tekniken på en av Region Hallands största fastigheter Skogaby i närheten av Knäred i Halland.

– Sedan i maj i år har drönaren åkt med som en liten kompis i baksätet. Jag har testat att använda den till inventering av vindfällen och granbarkborreangrepp, men även som här till inventering av utförd föryngring, säger Mikael och flyger över det nyplanterade hygget med drönaren.

Ger bra överblick

- Drönartekniken fungerar jättebra. På väldigt kort tid får man en mycket bra överblick över skogen. Dessutom är den enkel att flyga och i princip underhållsfri, säger Mikael Gustavsson..

Och han är nöjd.
– Ja, det funkar jättebra. Mycket bättre än vad jag trodde. På väldigt kort tid får man en mycket bra överblick över skogen. Dessutom är den enkel att flyga och i princip underhållsfri.

Per-Åke Sindell, verksamhetsutvecklare i Södras Region Väst, är en ev de tidigaste drönarpiloterna i Södra Skog och ansvarig för drönartesterna i regionen. Han instämmer med Mikael:
– Det roliga är att det finns så många användningsområden med drönartekniken. Vi har hittills testat att inventera inte bara skador från luften utan också genomförda åtgärder, med gott resultat. Vi har också testat att använda drönartekniken i utbildningssyfte. Genom att titta på exempelvis hänsynsytor från luften kan vi lära oss att göra dem ännu bättre. Vi har också testat att göra korta instruktionsfilmer.

Både Mikael och Per-Åke är överens om att drönartekniken är ett nytt hjälpmedel som effektiviserar det manuella arbetet för skogsinspektorerna.
– Det är definitivt en tidsbesparing. Om jag skulle leta efter granbarkborreangrepp på den här fastigheten som är 700 hektar stor skulle det ta under 1,5 timmar i flygtid med drönaren. Du kan ju tänka dig hur lång tid det skulle ta att ta sig runt till fots, säger Mikael.
– Ja, man får väldigt mycket för en liten insats. Den stora förtjänsten som jag ser det ligger just i att man inte behöver lägga onödig tid på kontroll. Men drönaren ser du snabbt om och var du behöver göra en manuell inspektion eller åtgärd. Dessutom gör drönaren arbetet säkrare för skogsinspektoren, inte minst vid inventering av vindfällen, säger Per-Åke.

Mikael Gustavsson, Per-Åke Sindell och Johan Malmqvist är överens om att drönartekniken har många användningsområden. – Nu när alla verksamhetsområden ska få tillgång till tekniken kan vi börja jobba på allvar framåt, säger Per-Åke Sindell.

Johan Malmqvist har jobbat med utvärderingen av drönartekniken i Södra Skog. Det är framförallt när det gäller inventering av skogsskador som Johan ser den största nyttan framåt, men vid fri flygning med drönare finns många fler användningsområden, menar Johan.
– Uppföljning av åtgärder, till exempel plantering och röjning, är ett sådant. Underlag för att påvisa åtgärd och utföra planering är ett annat. Ett öga från luften ger en mycket bättre bild än att titta in i en tät skog från marken, säger han.
– Tekniken skulle också passa utmärkt för att få en snabb överblick över en fastighet som man inte tidigare känner till eller som saknar skogsbruksplan.

Genom så kallade programmerade flygningar med drönare kan listan på nyttor med tekniken göras ännu längre.

Fakta Drönare

  • Kameraövervakningslagen krävde tidigare tillstånd för att få använda en kamera monterad på drönare, men lagen är nu ändrad vilket förenklar användningen.
  • Nuvarande regler för kommersiell användning av drönare (som i Södras fall) kräver att piloten har tillstånd från Trafikverket och att tredjepartsförsäkring är tecknad. Södra har tillstånd att flyga på upp till 120 meters höjd och inom synhåll (normalt 500 meter).
  • Drönarutrustning: drönare med kamera, fjärrkontroll med läsplatta eller smartphone att använda som skärm vid flygning.
  • Kostnad: cirka 15 000 kr, exklusive läsplatta/ smartphone. Tredjeparts-försäkring tillkommer.

– Vi skulle kunna producera högupplösta ortofoton (flygfoton) över mindre områden. Genom att matcha bilder som behövs för att ta fram ortofoton kan man göra högupplösta beräkningar av skogliga parametrar, så som volym, höjd och grundyta. Med samma teknik skulle det även vara möjligt att göra noggranna volymmätningar av terminaler och andra intressanta platser, berättar Johan.

Södra Skogs ledningsgrupp beslutade i augusti i år att alla verksamhetsområden ska erbjudas tillgång till drönarutrustning, och man går nu vidare med upphandling av drönare för att kunna komma igång så fort som möjligt i höst. 

– Vi är ännu i försöksstadiet när det gäller drönare. Det är nu när samtliga verksamhetsområden ges tillgång till tekniken som vi kan börja jobba ordentligt. Och vi har mycket kvar att lära innan vi kan utnyttja drönarteknikens fulla potential, säger Per-Åke.

– Det absolut enklaste sättet att räkna hem investeringen i drönare är när det blir storm eftersom det är så snabbt och enkelt, och inte minst säkert, att räkna vindfällen med hjälp av drönare. Med tillgång till tekniken på varje verksamhetsområde har vi en god beredskap när stormarna slår till, säger Johan Malmqvist. 

"Drönaren ger oss en överblick som vi tidigare saknat" 

Region Halland äger drygt 2 000 hektar skog som förvaltas av Södra. Stefan Bengtsson (c), regionråd och ordförande i Skogsegendomsdelegationen i Region Halland, anser att den överblick som drönaren ger är ett utmärkt komplement till kartor och planer.

– Vid vårt möte i juni demonstrerade Södra drönaren i fält. Drönaren ger oss som ägare direkt nytta att kunna få överblick över våra skogar. Vi kan få en bättre bild och förståelse både av insektsangrepp och skador i skogen liksom terräng och sammanhang vid upprustning eller nyanläggning av vägar på våra fastigheter.
– På sikt ser jag fram emot att kunna jämföra bilder från drönaren för att kunna se tillväxt över tid och resultatet före och efter röjning, gallring och slutavverkning. En lockande utveckling är att kunna beräkna volymen skog i en avdelning med hjälp av drönarens kamera. Överblicken över skogen som drönaren ger oss sparar mycket tid och ger oss en bild av skogen som vi tidigare saknat, säger Stefan Bengtsson.

Var med och utveckla Södras drönartjänster

Vill du vara med och utveckla Södras drönartjänster? Tjänster som syftar till att effektivisera ditt skogsbrukande. Förutom möjligheten att vara med i ett spännande utvecklingsprojekt får du chansen att lyfta fram dina tankar och påverka tjänsternas utformning.

Vi söker efter alla slags skogsägare som vill vara med och utveckla drönartjänster. För att kunna bidra behöver man kunna avsätta tid för exempelvis intervjuer eller workshops.

Anmäl ditt intresse

Vill du vara med skickar du ett mejl till sodra.dronare@sodra.com så kontaktar vi dig. Vi behöver dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning av varför du vill vara med och bidra till utvecklingen av drönartjänster. Antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 15 oktober 2017. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.