phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Förenkling i arbetet med leveransvirket

Förenkling i arbetet med leveransvirket

Tjänsterna för leveransvirke under Min Skogsgård och i appen Skogsägare ses nu över. Syftet är att göra det enklare för medlemmarna att arbeta med sitt leveransvirke och aptera rätt, vilket i sin tur ger bättre betalt för virket.

Det finns idag två olika tjänster under Min Skogsgård på sodra.com för medlemmar som arbetar med leveransvirke*, en för leveranser upp till 100 kubikmeter och en för leveranser större än 100 kubikmeter. Dessa behöver utvecklas, bland annat för att fungera i den nya tekniken.
– Vi jobbar just nu med att slå samman de båda tjänsterna till en tjänst, vilket i sig blir en förenkling. På så sätt får skogsägaren en bättre överblick över sitt leveransvirke. Den nya tjänsten kommer att vara uppbyggd ungefär som tjänsten som idag riktar sig till mindre leveranser. Har man tidigare använt den tjänsten kommer man att känna igen sig, säger Johan Malmqvist, projektledare på Södra Skog.

Apteringshjälp i appen

Med apteringsinstruktionerna i appen blir de tillgäng­liga på plats i skogen när det är dags för aptering.

Samtidigt sker det en utveckling av appen Skogsägare som kompletteras med en apteringsinstruktion.
– Vi vill visa vilka längder som är efterfrågade i olika dimensioner, vilka vrakorsaker som är vanligast och lägga in en hjälp till volymbedömning av virkestrave. Genom bättre aptering får vi in virke som håller den kvalitet som industrin efterfrågar och det ger i sin tur skogsägaren bättre betalt för virket. Genom att få in instruktionerna i appen blir de åtkomliga där de verkligen behövs, nämligen ute på plats i skogen när det är dags att aptera, säger Johan.

Södras utveckling av befintliga och nya skogliga tjänster, system och funktioner sker i så stor ut-sträckning som möjligt tillsammans med medlemmarna. Så är även fallet med leveransvirkes-tjänsten.
– När det gäller förenklingen av leveransvirkestjänsten under Min Skogsgård beror den inte bara på att vi behöver en anpassning till den nya tekniken. Vi har även fått in synpunkter på den från medlemmar. För att tjänsten ska bli så användarvänlig och enkel som möjligt har vi dessutom tagit hjälp av några skogsägare som har fått komma med input, berättar Johan Malmqvist.

Arbetet med att utveckla leveransvirkestjänsterna pågår och de nya funktionerna kommer att släppas efterhand som de är testade och klara. Håll utkik på Min Skogsgård och i appen Skogsägare.

*Leveransvirke innebär att skogsägaren ombesörjer avverkningen själv och säljer virket till Södra.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.