phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt "Vi vill kunna styra massafiberns egenskaper mot specifika användningsområden"

"Vi vill kunna styra massafiberns egenskaper mot specifika användningsområden"

Chalmers och Södra samarbetar när träfibern står i fokus i ett nytt forskningsprojekt som kommer att pågå till år 2021. Målet med projektet är att ta fram nya typer av massafibrer i befintlig processmiljö och forskningen kommer att utgå från fiberlinjens slutsteg, nämligen blekningen. – Möjligheterna att påverka massans egenskaper direkt i fiberlinjen är idag begränsade. Visionen med projektet är att med mindre modifieringar styra några av massans nyckelegenskaper, säger Hans Theliander, professor i skogsindustriell kemiteknik på Chalmers.

– Denna forskning är en grundläggande fiberforskning för att hitta modifieringar som kan tillföras på fibern i blekningen. Det långsiktiga målet är att kunna anpassa fibern efter slutpro­dukten, vilket är till gagn både för Södra och för Södras kunder. För oss som forskare utökas vårt kunskapsområde kring fibern vilket kan leda till helt andra saker, säger Hans.

Flera år av samarbete

På Södra har innovation en viktig roll då inno­vationer och affärsutveckling är nyckeln till ett företags långsiktiga konkurrenskraft. Södra bedriver forskning och utveckling för att förbättra dagens produkter och processer samtidigt som betydande resurser satsas för att kunna placera nya och innovativa produkter på marknaden. Därför är det viktigt att ha bra samarbetspartners. Södra har samarbetat med Chalmers sedan 2005 och har genom åren arbetat tillsammans i flera olika projekt.

Resultatet av projektet kommre att utgöra en bred bas av kunskap att kunna navigera och sedan styra metoderna mot önskade produktegenskaper.

– Detta projekt är ett tydligt exempel på hur vi tillsammans med Chalmers jobbar för att nå framgång. Det är ett spännande forskningsprojekt med fokus på att öka kunskapen inom området kring blekningen, berättar Alexandra Wigell, chef för strategi och forskning på Södra Innovation. Vi driver vår verksamhet i tät dialog med befintliga och tilltänkta kunder, universitet, högskolor och institut samt befintliga och framtida leverantörer. För att nå framgång är det viktigt att arbeta med alla steg i värdekedjan från råvara via olika tillverknings- och konverteringssteg till slutkund. Samarbete i flera led krävs för att hitta lösning­arna för framtidens produkter och tillverknings­processer.

Hans Theliander instämmer.

– Med detta projekt hoppas vi kunna öka kom­petensen kring hur fibern uppträder i bleknings­processen. Målet är att vi ska kunna modifiera ett eller flera steg i blekeriet i syfte att styra egenska­perna hos fibrerna i önskad riktning vilket kan låta avancerat. Självklart har vi en hel del utmaningar framför oss, men vi ser fram emot projektet och resultatet.

Forskning för framtiden

20 personer från Chalmers och Södra träffades i januari 2016 för en gemensam workshop. Syftet med workshopen var att tillsammans bolla tankar och idéer för hur man ska kunna utveckla fibern för framtiden. Det blev starten för projektet Nya fibrer från befintlig processmiljö. En av deltagarna var Anette Larsson som är biträdande professor för farmaceutisk teknologi vid Chalmers.

– Vi har jobbat på detta sätt tidigare. Att vi träffas och bollar idéer och tankar som vi sedan kokar ner till något konkret. Att vi valde att forska på fibrer i blekprocessen finns det ett par anled­ningar till. Bland annat så var det längesedan man forskade på fibern i detta steg, och om vi lyckas med detta så är det ett elegant och billigt sätt att skapa en ny fiber direkt i processen. Det finns många möjligheter att styra processen med mindre modifieringar genom specifika metoder.

Södra har alltid arbetat med kundspecifik massa. Att lyssna på kundens önskemål kring hur just deras fiber ska utformas. Idag levererar Södra flera olika typer av massa som i sin tur är justerade efter vad kunden behöver och vill ha. Oavsett om våra kunder tillverkar mjölkförpackningar, spe­cialpapper, toalettpapper, tyger eller tryckpapper hjälper vi dem att hitta den optimala massan utifrån sina behov och utmaningar.

– För oss är det viktigt att inte bara leverera pappersmassa av högsta kvalitet utan vi vill även hjälpa våra kunder att utveckla sina produkter, minska deras kostnader och effektivisera deras process. Deras ambition är vår ambition och därför är det viktigt att vi forskar på massafibern och verkligen visar att vi vill hitta ännu bättre lösningar för våra kunder och för slutprodukten, säger Alexandra Wigell.

Flera olika delar

Projektet kommer att sysselsätta flera personer både på Södra och på Chalmers. Två doktorander kommer att anställas vilka kommer att tillbringa största delen av projekttiden på Chalmers. En av deras handledare kommer att vara Merima Hasani som är forskarassistent inom skogsindustriell kemiteknik. Hon har flera års erfarenhet av att jobba med cellulosafibern och har en doktorsutbildning i organisk kemi.

– Att arbeta med forskning på fiberns modifie­ringar är tacksamt. Hur det än går så kommer det att tillföras ny kunskap. Det finns en bredd här, och beroende på hur bra det går så kanske vi får till något riktigt stort.

Hon fortsätter.

– Visst ser jag utmaningar. Bland annat har det inte forskats specifikt på fibermodifiering i bleksteget tidigare och vi måste se till att de önskade kemiska reaktionerna fungerar. Sedan, om vi lyckas att modifiera fibern i bleksteget, så ska vi kunna ta processen från labbmiljö till verklighet, vilket är den största utmaningen. Så det är mycket som ska klaffa.

Projektet kommer att delas upp i två olika pro­jekt som kommer att pågå parallellt. Det ena inrik­tar sig på oxidation och det andra på adsorption. Dessa delprojekt kommer sedan att gå över i ett gemensamt som fokuserar på att ta fram metoder för tillverkning av skräddarsydda fiber.

– Att kunna modifiera fibern redan i bleksteget skapar möjligheter i alla led. Bland annat modi­fieras fibern tidigare i processen vilket gör att vi kan utesluta vissa kemikalier som tillsätts senare. Dessutom kommer vi att lära oss mer om hur fibern uppför sig i bleksteget, säger Merima.

Framtida värdet

Projektet kommer att pågå fram till år 2021 och med tanke på den allt mer ökade fiberfrågan till förpackningar och hygienartiklar är detta projekt av särskilt stort intresse. Ett värde för Södra är också att öka kompetensen inom området där cellulosateknik och träkemi är centrala för vår massaproduktion.

– Vi vill alla kunna producera fibrer med speci­fika egenskaper. För Södras del handlar det om att ta fram en unik produkt som tillfredsställer både Södras kund men även slutkunden. Detta projekt har givetvis specifika mål, men samtidigt utökar och fördjupar vi vårt kunskapsområde. Och vem vet vad det leder till i framtiden, avslutar Hans Theliander.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.