phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vad innebär det att min skog är certifierad?

Vad innebär det att min skog är certifierad?

Certifiering av skog under Södras paraply innebär att skogsägaren förbinder sig att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk utifrån tolv baskrav. – Det är oerhört viktigt gentemot omvärlden och våra kunder att kraven uppfylls, men också för Södra. För många avvikelser vid revisionen tyder ju på systemfel och då kan Södras certifikat vara i fara. Jag vågar inte ens tänka tanken vad det skulle innebära för Södras produkter, säger certifieringssamordnaren Per-Erik Larsson.

I broschyren Södra skogscertifiering kan man läsa mer om certifieringens tolv baskrav, där anlitande av skogsentre­prenör är ett.

De tolv kraven framgår av broschyren Södras skogscertifiering. Ett av dessa är att anlita certifierade entreprenörer i skogsskötseln.

– Det är ett träget arbete att ständigt påminna om vad som gäller, säger Per-Erik.

Certifieringen av skogsbruket bygger på att hela produktionskedjan uppfyller kraven: skogsägaren sköter sin skog med tanke på produktion, naturvård och social hänsyn. Entre­prenören ska klara PEFC:s krav på entreprenörer och virkesköparna ska kunna spåra virkets ursprung till den certifierade fastigheten.

Intern och extern kontroll

Varje år kontrolleras hur kraven i certifieringen efterlevs.

– Revisionerna visar att det före­kommer att skogsägare på egen hand anlitar en­treprenörer som inte är certifierade. Man kanske tycker att det är enklare att anlita en granne eller någon i byn som har maskiner. Men då glömmer de vad certifieringen kräver och vid revisionen får de en avvikelse.

– Anser de externa revisorerna att det inte är en isolerad företeelse så är det Södra som får stå till svars. Då betraktas avvikelsen som ett syste­matiskt fel på Södra och då kan certifikatet vara i fara, säger Per-Erik Larsson.

– Vi strävar efter att göra revisionen till en ut­bildningsdag. Skogsägaren och vår inspektor kan ställa frågor till revisorn som kan reglerna både fram- och baklänges. Många inspektorer tycker faktiskt att möjligheten att diskutera olika saker i fält är den bästa utbildningsdag de gått. Det man gör i skogen kan man inte rätta till snabbt och enkelt.

Krav på entreprenören

Han säger att Södra inte utbildar och certifierar alla de entreprenörer som Södra anlitar, utan det genomförs av andra organisationer, till exempel EC Skog. För Södra är det mycket viktigt att utbildning och certifiering av entre­prenörer fungerar bra.

Vid årets revision besöktes 67 skogsägare, ett antal kontor på verk­samhetsområdena och huvudkontoret i Växjö. Vid fältbesöken tittade man på skogsbruksplaner och vilka entreprenörer som använts. Skogsägarna ska både anlita en certifie­rad entreprenör och ha ett skriftligt avtal.

– Vi vill ha duktig personal och att alla ska vara certifierade. De som vänder sig till Södra kan vara säkra på att entreprenören är certifierad, men för dem som anlitar entreprenörer på egen hand har vi som hjälp tagit fram en blankett, "Avtal avseende entreprenadtjänster", som visar vad som krävs, säger Per-Erik Larsson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.