phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vad händer med 400 kV-ledningen?

Vad händer med 400 kV-ledningen?

Det massiva motståndet mot den föreslagna 400 kV-ledningen från Ekhyddan utanför Oskarshamn till Hemsjö i Blekinge har inte blivit mindre. Markägare, LRF, Södra och berörda kommuner står enade i motståndet och olika aktiviteter kommer att genomföras under året.

Högst på dagordningen står ett möte med den nya generaldirektören för Svenska Kraftnät, Ulla Sandborgh, som var avdelningschef på Svenska kraft­nät närt hon tillträdde 1 mars. Hon har erfarenhet från flera andra branscher: bygg, IT, telekom och finans. I energibranschen har hon verkat i över tio år, bland annat på Fortum Värme.

Det är kommunalråden i Tingsryd, Nybro och Emmaboda som i samarbete med Södra och LRF bjudit in Ulla Sandborgh till ett möte. Datum för mötet är ännu inte fastställt.

Hearing i Stockholm

Bland övriga planer kan nämnas en uppföljning av frukostmötet i riksdagen som hölls i oktober. Vid denna hearing i Stockholm hoppas man att alla tunga aktörer som Vattenfall, ABB med flera ska medverka.

– Först ska mötet med den nya generaldirektören genomföras och därför tror vi att hearingen i Stockholm kommer att hållas först i september. Vi har engagerade riksdagspolitiker från länen och i den här frågan finns ingen partipolitik, säger Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare på Södra.

Manifestation i Nybro

Dessutom planeras en manifestation den 12 juni genom ett stort markägar­möte med kommunalrådet Christina Davidson är värd. Mötet hålls troligen i Nybro.

– Då kommer vi som agerat i frågan: LRF, Södra och kommunerna, att informera markägare och medlemmar om vad som är på gång. Till mötet ska energimarknadsinspektionen bjudas in.

– Det gör vi för att Energimarknadsinspektionen är den myndighet som kommer att hantera den koncessionsansökan som Svenska Kraftnät kommer att lämna in i juni, säger Mats Blomberg.

Svenska Kraftnäts tidplan för den nya ledningen är:

• Juni 2017 Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen

• 2018 Beslut om tillstånd

• 2020 Planerad byggstart

• 2023 Planerad drifttagning

– De lokala nätverken gör mycket, till exempel Nej till Nybroledningen i Oskarshamn. Regional motström runt Lilla Edet och Ale kommuner gör ett jättejobb för att mobilisera opinion och stå upp för alternativ teknik, framhåller Mats Blomberg.

Tre huvudspår

Mats Blomberg berättar att det fortsatta arbetet kommer att kretsa kring tre huvudspår. Det ena är att Svenska Kraftnät när nya ledningar byggs ska presen­tera flera marksnåla alternativ för delar eller hela sträckor; i första hand vill man ha nedgrävd kabel och ibland kan det krävas en kombination av olika tekniker.

Det andra är att med utgångspunkt från Pöyrys rapport fortsätta att bear­beta politiker med krav på tydliga samrådsprocesser för att göra folk delaktiga i processen.

Det tredje spåret är att driva kraven på en i grunden förändrad syn på ersättningen vid markintrång.

Fler ledningar

En annan 400 kV-ledning planeras mellan Trollhättan och Göteborg. Ett par sträckor ska samläggas med annan kraftledning. LRF tog initiativ till tre markägarmöten i april där Södra också medverkade för att informera och få tryck från markägarna under remisstiden.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.