phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Tre medlemmar tycker till om appen Skogsägare

Tre medlemmar tycker till om appen Skogsägare

Södrakontakt talade med tre medlemmar om vad de tycker om appen Skogsägare och hur de använder den i sitt skogsbruk.

Appen är en bra innovation.

/Roland Axelson, Hjortsberga

Roland Axelzon är fjärde generationen på skogsgården Kvintås mellan Hjortsberga och Ryssby, någon mil väster om Alvesta. På den knappt 150 hektar stora fastigheten arbetar Roland ofta tillsammans med sonen Tomas, som har en egen gård intill. Roland och Tomas utnyttjar Södras tjänster för de större åtgärderna, men är i hög grad självverksamma och planterar, röjer och gallrar på egen hand. Roland har också en skogstraktor med vagn som han använder för att köra ut slutavverk­ningarna.

Roland Axelson, Hjortsberga

Roland är ledamot i förtroenderådet i Alvesta skogsbruksområde. Tillsammans med tre andra medlemmar i skogsbruksområdet motionerade han för några år sedan om vikten av att utveckla digitala verktyg för skogsskötseln.

– Jag tycker att appen är en mycket bra innova­tion, säger Roland. Jag har skogsbruksplanen på appen och tycker det är värdefullt att ha aktuell information med mig ut i skogen. Jag använder ofta appen som en uppslagsbok i fält, där jag kan se vad jag har gjort och vad som står på tur på olika avdelningar i skogen.

Lite unik är nog Roland också i sitt sätt att använda appen. Gårdens tidigare ägare var mycket intresserad av viltvård och satte bland annat upp många fågelholkar i skogen.

– Jag åtog mig att fortsätta det arbetet, berättar Roland. Nu har jag nästan 200 holkar uppsatta och de har jag med appens hjälp kunnat lägga in i kartan, så att jag vet precis var de finns. Varje vår rensar vi holkarna och det sparar mycket tid att snabbt kunna hitta dem.

Pågående skötseluppdrag kan Roland också följa på appen, men eftersom han arbetar så nära sin skog har han ändå bra koll på hur uppdragen utvecklar sig. Förslag på hur appen skulle kunna utvecklas har han också:

– Det vore fint om det gick att uppdatera skogsbruksplanen från appen till webben också, så att man kunde göra ändringar i appen i fält och sedan automatiskt få med dem i planen på webben. När det gäller mina fågelholkar skulle det också vara bra att kunna gå in på webben och skriva ut en karta där holkarna finns markerade. Nu kan jag ta skärmdumpar på telefonen men det blir väldigt smått och krångligt. En användarhandledning borde också finnas i appen, så att man direkt kan få hjälp i mobilen om det är något man är osäker på. Jag skulle också vilja att det var möjligt att få x- och y-koordinater i siffror för vissa utvalda positioner i skogen. Jag har en del ruiner från gamla torpställen som håller på att växa igen och det vore bra att kunna spara deras lägen med koordinater.

 

Jag fastnade för möjligheten att markera stromfällda träd.

/Anette Giselsson, Lönashult

Söder om småländska Lönas­hult ligger Anette Giselssons skogsgård. Hon är född på gården och driver den tillsam­mans med sin man Jan. Båda har arbeten vid sidan av skogen, men de försöker hinna med planering, plantering och röjning själva. Den produktiva skogs­marken är på 99 hektar blandad skog.

– Vi lejer för huggning och en del röjning, men tar gärna hand om mindre vindfällen och hanter­bara ströträd själva, säger Anette.

Anette Giselson, Lönashult

Appen använder Anette mest för att markera stormfällda träd och träd med insektsskador.

– Det var den möjligheten jag fastnade för när jag hörde talas om appen, säger hon. Att kunna markera var man står någonstans är en jättebra funktion. Det gör det enkelt att utföra arbetet senare, eller om det nu blir Södra som gör det åt oss. Att positionera anteckningar till en viss plats är också bra, för ibland är det något speciellt i skogen man vill kunna hitta tillbaka till.

Att appen numera innehåller mer information för varje avdelning i skogsbruksplanen har Anette redan sett.

– Det är väldigt smidigt att kunna ha med sig all denna information i fält, oavsett om man är ute en­sam eller tillsammans med inspektorn, menar hon. Det känns nästan inte som att vi har så stort behov av pappersvarianten längre.

Anette följer även nyheterna och notiserna från Södra i appen.

– Jag får visserligen en hel del förhandsinfor­mation eftersom jag är förtroendevald i Alvesta skogsbruksområde, men det är bra att nyheterna finns i appen. Ibland är det något jag behöver kontrollera eller läsa igen och då finns det ett arkiv med nyheter där. Jag vet inte riktigt vad jag önskar mig mer av appen inför framtiden, men så brukar det ofta vara med den tekniska utvecklingen. När det kommer något nytt så vet man ibland inte hur man kunde klara sig utan det tidigare.

 

Appen underlättar samarbetet i skogen.

/Bo Waltersson, Torpsbruk

Bo Waltersson sköter om sin cirka 100 hektar stora skogs­fastighet tillsammans med brodern Hagart. De planterar, röjer och gör förstagallring själva, medan Södra anlitas för övrig gallring och slutavverkning.

– Jag använder mig av appen ganska ofta och tycker att det är kul och intressant med kartmate­rialet från skogsbruksplanen, berättar Bo. Kartorna blir visserligen ganska små i telefonen, så för mig är appen ett bra komplement till skogsbruksplanen på papper. Ofta är dock mobilen fullt tillräcklig ute i fält om man vill titta på något speciellt.

Bo Waltersson, Torpsbruk

Bo och Hagart använder sig mycket av möjligheten att markera vindfällen och insektsskadade träd i appen.

– Det är inte alltid vi arbetar sida vid sida. Ofta är det en av oss som markerar ett träd och den andre som sedan tar hand om det. Appen underlättar på det viset samarbetet i skogen.

Bo tycker också att appen är bra att ha tillhands när han är ute och röjer.

– Det blir ibland så att jag tittar upp efter ett tag och inte riktigt vet var jag är i förhållande till fastig­hetsgränsen. Då tar jag fram appen och ser ungefär var gränsen går. Det blir inte exakt, men tillräckligt noga för att det ska gå att leta upp märkena i skogen som visar gränsen.

När det gäller den framtida utvecklingen har Bo önskemål om fler symboler i appen.

– Det vore fint med symboler för jaktpass, svampställen och liknande. Nu kan man visserligen göra anteckningar, men då ser allt likadant ut. Fler unika symboler skulle vara värdefullt. Jag önskar också att pågående leveransavtal med aktuell prislista och apteringsgränser skulle komma in auto­matiskt i appen vid teckning av leveransavtal.

Bo hoppas också att appen i framtiden ska kunna användas till att beräkna avstånd och ytor.

– Man borde kunna starta mätningen i appen, gå en sträcka i skogen och sedan se hur långt man har gått. Eller se hur stor yta man har täckt under arbetet med exempelvis en plantering.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.