phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogsrevisionen 2016: Allt fler klarar alla delar i standarden

Skogsrevisionen 2016: Allt fler klarar alla delar i standarden

Södra genomför varje år den så kallade Skogsrevisionen där omkring 150 certifierade fastigheter revideras. Allt fler klarar alla delar i standarden. – För några år sedan var det avvikelser på i stort sett alla fastigheter, även om det ofta var små saker. I år noterades inte en enda avvikelse på nästan var tredje fastighet, säger tf ekolog Henrik Holmberg.

I år reviderades 147 fastigheter som lottats fram utifrån olika parametrar. Det är en intern revision där revisorerna tittar på hur skogsägaren lever upp till kraven i certifieringen. Revisionen består av fältbesök på olika delar av fastigheten och samtal med skogsägaren, oftast i skogen.

Revisorerna betar av de olika delarna i delstan­darderna och eventuella brister gås igenom med skogsägaren. Revisionen visar utvecklingen, vilka funktioner som brister och vad Södra behöver fokusera på och förbättra i sitt paraply.

De tre senaste åren har allt fler fastigheter klarat revisionen utan några avvikelser. Det är intressant att man klarar alla delar i standarden.

– I år hittades inga avvikelser på 28 procent av fastigheterna, säger Henrik Holmberg.

Färre avvikelser

Totalt noterades 222 avvikelser, betydligt färre än tidigare år. Henrik Holmberg menar att generellt har man tagit ett steg framåt.

– Ytterst handlar det om skogsägarnas kunskap om kraven. Det är en ständigt pågående kamp att påminna om dessa. Om skogsägarna känner till kraven så följer de dem.


Allvarliga avvikelser har ofta en koppling till lagstiftning, till exempel att skogsägaren inte planterat eller missat att anmäla avverkningen.

Ofta sker de allvarliga avvikelserna hos stora skogsägare med egen personal, till exempel kom­muner.

– Kanske har man någon anställd som jobbar i skogen under vinterhalvåret och då kommer lagstadgade krav om till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete in i bilden. Sådana brister upp­täcks med skogscertifieringen. Skogsägarens ansvar De vanligaste avvikelserna är samma funktioner som toppat de senaste åren. För att undvika en upprepning till nästa år gäller det att uppdatera avtal, dokumentera åtgärder på fastigheten, ha en aktuell grön skogsbruksplan och anlita certifierade entreprenörer. Det här är fyra funktioner som den certifierade skogsägaren själv ansvarar för.

Södra skriver ett avtal med varje skogsägare att de är certifierade. I avtalet ska framgå vem eller vilka som äger fastigheten och vilka fastigheter det gäller.

– Det är ofta där det brister; alla ägare är inte med eller har inte skrivit på, men också att alla fastigheter inte är med.

– Åtgärder som genomförs på fastigheten ska dokumenteras i till exempel skogsbruksplanen eller någon annanstans. Man ska kunna följa upp och se vad som har hänt på fastigheten. Det är en onödig brist. Tyvärr missar för många kravet på grön skogsbruksplan, som antingen saknas eller inte hålls aktuell, säger Henrik Holmberg.

Det är också ett krav för certifieringen att skogsägarna ska anlita certifierade entreprenörer.

– Det kravet är tyvärr ganska dåligt känt hos skogsägarna, säger Henrik Holmberg. Se särskild artikel här intill.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.