phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Mer el från din skog

Mer el från din skog

I och med utbyggnaden av massafabriken i Värö har Södra nu mer el från skogen att sälja till sina medlemmar. – Det är ett fantastiskt tillfälle för medlemmar att ta del av hållbar el från sin egen skog, säger Gustav Tibblin, ansvarig för Södra El.

Efter utbyggnaden av Värö producerar Södra 1,7 terawattimmar om året. Det är mycket mer än vad som krävs för att driva de tre massafabrikerna i Värö, Mörrum och Mönsterås.

– Vi har ett överskott på 400 GWh el från skogen att sälja externt. Redan idag har vi 6 500 Södramedlemmar som är elkunder och nu finns det alltså plats för ännu fler. Värös ökning motsvarar hushållsel för 80 000 hushåll.

En årsförbrukning

Virkesleveranserna från Södras medelfastighet ge­nererar en årlig elproduk­tion på 24 000 kWh, vilket för många motsvarar en årsförbruk­ning. På sätt och vis kan man säga att Södramedlemmen är självförsör­jande på el från skogen.

Det känns naturligt att använda den el jag själv varit med och producera.

/Kenneth Johansson, Södramedlem och kund hos Södra El
Kenneth Johansson

– En genomsnittlig Södramedlem äger 56 hektar och levererar årligen 120 m3fub massaved och cellulosa­flis till massabruken. För varje ton massa går det åt lite knappt 5 m3fub, medelfastighetens snittleverans mot­svarar därmed en produktion av 24 ton massa. För varje ton massa som Södra tillverkar, produceras också el. Totalt producerar Södra 1 000 kWh el per ton massa och därmed blir el­produktionen från snittmedlemmen 24 000 kWh, berättar Gustav.

Självförsörjande

Södra var tidiga med att producera el.

– Vi började våra energi­effektiviseringar för många år sedan och har under en längre tid varit självförsör­jande på el till massafabri­kerna och dessutom haft el att sälja. Tidvis har detta varit en riktigt bra affär då vi haft tider med mycket höga priser på både el och elcertifikat, säger Gustav.

Elen produceras när vi bränner det som inte blir massa. Cellulosan motsvarar inte mer än knappt hälften av virkesvolymen. Det mesta blir faktiskt energi.

– I fabrikerna produceras elen i turbiner som drivs av främst soda­pannorna och barkpannorna. I soda­pannorna bränner man svartluten, det vill säga avkoket från massakok­ningen. Det som brinner är lignin och hemicellulosa. I barkpannorna bränner man bark och lite utsållat virkesmaterial, säger Gustav.

Störst producent

Södra är Sveriges största producent av el från skogen.

– Vi är stolta över att kunna leverera denna hållbara produkt. El som är förnybar och vars produktion varken tär på jordens resurser eller smutsar ner. Det är så enkelt och kli­matsmart det kan bli. Våra medlem­mar uppskattar produkten och gillar tanken att använda el från sina egna skogar. Många säger att det känns mer rätt att köpa el från skogen, precis som det känns rätt att köpa trämöbler eller att bo i ett trähus.

Hållbart alternativ

Trä är ett fantastiskt material och den svenska skogen växer och tar upp mer växthusgaser än den släpper ut.

– Utvecklingen av skogsprodukter sker ständigt och innebär att material som är påfrestande för miljö och klimat kan bytas ut mot hållbara alternativ från skogen, säger Gustav Tibblin.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.