phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Givande diskussioner på Södras årsmöten

Givande diskussioner på Södras årsmöten

Bra stämning och givande diskussioner. Så sammanfattar medlemschef Magnus Berg vårens årsmöten i Södra som engagerade uppemot 5 000 Södramedlemmar, över 300 förtroendevalda och en rad styrelseledamöter och tjänstemän på de totalt 36 mötena. – Trots ett 2016 som präglats av omfattande investeringar inom Södra Cell och stora omstruktureringar inom Södra Wood, kunde vi summera ett ganska bra år för medlemmarna, och det känns roligt, säger Magnus Berg.

Förutom information om det gångna årets resultat och styrelsens förslag till utdelning, presenterades det fortsatta arbetet med koncern­strategin. Hållbarhet är ett nyckel­område i Södras strategi och under 2016 beslutade styrelsen om 15 koncernövergripande hållbarhets­mål inom sex områden, varav målen fossilfrihet, ökad skogstillväxt samt hälsa och arbetsmiljö är prioriterade.

Skogens nyckelroll i omställ­ningen till ett biobaserat samhälle, var en annan programpunkt på års­mötena. Träd är framtidens råvara och förnybar skogsråvara kan ersätta fossila material i många samman­hang. Den växande skogen och an­vändningen av trä har stor betydelse för att motverka klimatförändringar.

Karin Andersson i Södras styrelse deltog på årsmötet i Tingsryd-Linneryd skogs­bruksområde.

Angelägen näringspolitik

Trycket från omvärlden påverkar skogsbruket och en stund på års­mötena ägnades åt flera angelägna näringspolitiska frågor, såsom kilo­meterskatten, artkyddet, Nationella skogsprogrammet och publiceringen av avverkningsanmälningarna. Viltskadornas hot mot ett hållbart brukande av skogen togs också upp.

Södras bidrag till att öka avsätt­ningen i medlemmarnas skogsbruk var en annan programpunkt. Skoglig rådgivning och tjänster för en aktiv skötsel kan ge upp till 25 procents högre tillväxt. Dessutom ger en tryg­gad avsättning genom egen industri utrymme för ökad aktivitet på skogs­gården, förklarade skogsdirektör Håkan Larsson.

På årsmötena behandlades total 19 motioner. De handlade bland annat om viltfrågan, hur Södra ska utveckla marknaden för sågtimmer i allmän­het och det sågbara lövet i synnerhet, forsknings- och utvecklingssatsningar i Södra samt åtgärder för att förhindra skogsbränder. 17 av motionerna gick vidare till föreningsstämman.

Nya former undersöks

Förvaltningsrådet har påbörjat ett arbete med att hitta nya former för genomförandet av årsmötena i Södra.

– Vi vill förnya och göra årsmötet mer tilltalande för medlemmen. Det är ett angeläget arbete som kommer att pågå under 2017, berättar Magnus Berg.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.