phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Gert-Ove nöjd med investeringen i vändplanen

Gert-Ove nöjd med investeringen i vändplanen

Gert-Ove Johansson har rustat upp vändplanen på den skogsbilväg han använder tillsammans med sina två grannar och de har gemensamt sett till att vägen blivit ordentligt grusad. – Nu är allt virke från avverkningen hämtat och bortkört och vägen och vändplanen har hållt riktigt bra, så jag är verkligen nöjd med investeringen, säger Gert-Ove.

Gert-Ove har sin skogsgård Tvärred Skog 1:10 i Ulricehamns kommun. De 100 hektaren skog som han äger tillsammans med hustrun Lillemor Axell, består till största delen av produktionsskog av framförallt gran och omkring 10 procent är NS- och NO-bestånd.

När det i vintras var dags för föryngringsavverkning av ett 4 hektar stor skifte konsulterade Gert-Ove sin inspektor Björn Andén och tog sedan beslut om att renovera väg och vändplan.

– Vägen är från början av 1970-talet – grusad och dikad i olika omgångar genom åren. Men för att kunna genomföra avverkningen och transportera bort de stora mängderna timmer på ett kostnadseffektivt sätt behövdes nu en rejäl renovering, berättar Gert-Ove och fortsätter.

– Vi är tre skogsägare längs den 600 meter långa vägen och det skifte som jag skulle avverka ligger längts in. Jag stod för kostnaden för det stora jobbet med vändplanen, medan mina grannar hjälpte till att bekosta grusningen av vägen.

– Jag är mycket nöjd med resultatet av renoveringen och tack vare upprustningen fick jag ett åtkomsttillägg.

– Trots att en lastbil med släp har varit inne och vänt flera gånger är vägen fortfarande i mycket bra skick. Nu när avverk­ningen är klar kan mina grannar använda den i samband med sina avverkningar och jag kan på ett smidigt sätta ta mig fram på vägen med bil, säger Gert-Ove.

Skogsinspektor Björn Andén ser positivt på Södras premie för vägar med hög tillgänglighet och menar att den uppfattas bra av skogsägarna.

– Huvuddelen av de pengar som läggs på vägnätet i Götaland går till upp­rustning av befintliga vägar. Det innebär att ett system med ekonomiskt bidrag som skogsägarna kan använda för att investera i sina vägar är helt rätt. Som inspektor känns det bra att kunna erbjuda våra medlemmar detta eftersom det säkrar upp virkesleveranserna, säger Björn Andén.

På Gert-Oves renoverade vändplan har lastbil med släp varit inne och vänt flera gånger.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.