phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Fler funktioner i appen Skogsägare: Ger ännu mer nytta i fält

Fler funktioner i appen Skogsägare: Ger ännu mer nytta i fält

Appen Skogsägare lanserades 2012 när Södra såg att det fanns förutsättningar att ge medlemmarna ett bra teknikstöd i fält. Sedan dess har appen utvecklats och försetts med allt mer innehåll som gör skogsägandet både enklare och lönsammare.

 – Den senaste tiden har appen uppdaterats med flera funktioner, berättar Lina Samuelson, projektledare på Södra. Bland annat går det sedan i höstas att se den mesta informationen från skogsbruksplanen på avdelningsnivå, inklusive kommentarer. Efter uppdateringar i planen kan de nya ändringarna också visualiseras direkt i appen, vilket är snabbare än tidigare. Vi arbetar vidare med utveckling och märker att appen är väldigt viktig för fler och fler. Då krävs det också att vi utvecklar den till efterfrågade användnings­områden. Just nu har vi arbetat med den grafiska layouten så att den stämmer överens med Södras övriga kanaler.

Mer information från skogsbruksplanen

Den som använder appen kan numera ta del av utökade avdelningsdata från skogsbruksplanen.

– I appen ser man bland annat areal, ålder, volym och planerade åtgärder för varje avdelning, säger Lina. Sedan i höstas ser man också kom­mentarer i alla avdelningar, inklusive de omfat­tande kommentarerna för naturvårdsavdelningar. Det är viktiga uppgifter särskilt för dig som är certifierad. Inspektorerna delar samma informa­tion i sitt fältstöd. Appen ger också tillgång till de senaste flygbilderna, ett innehåll som uppdateras vartannat år.

Kartbild av var marken är blöt

I somras blev "vattenkartan" en del av innehållet i appen Skogsägare. Tjänsten gör att både skogs­ägare och entreprenörer kan se en prognostiserad kartbild i appen som visar var marken beräknas ha ytligt markvatten.

– Det kan exempelvis vara värdefullt i plane­ringen inför en avverkning, säger Lina. Kartbilderna ger ett ökat skydd mot körskador, då större maskiner kan undvika de blöta områdena.

Snabbare uppdatering av skogsbruksplanen

I appen visas senaste versionen av skogsbruksplanen. Numera kan man genast se ändringar i appen, efter att de utförts i Skogsägarplan på sodra.com eller på uppdrag hos Södra. När man sparat ändringen på webben kan man direkt gå in i appen och ladda om sin fastighet i fastighetslistan, så finns ändringarna med även i appen.

Följa pågående uppdrag

En praktisk funktion, kanske framför allt för dem som bor en bit från gården, är möjligheten att följa pågående uppdrag i appen och få information i telefonen i takt med att uppdraget fortlöper.

– För exempelvis en gallring får man då signal när skogsinspektorn är färdig med åtgärdspla­neringen i fält, säger Lina. Därefter ser man när en entreprenör tilldelats uppdraget, och då avverkningen startat. Då tickar volymer in från skördaren till appen. Dessa är högst preliminära och till för att du ska se ungefär hur stor andel av uppdraget som avverkats. Säkrare siffror får man vid inmätning då du i appen ser volym per sorti­ment. Till sist får du signal när uppdraget är klart för slutredovisning. Avverkningsuppdrag, energiuppdrag och olika typer av skogsvårdsuppdrag presenteras numera i tjänsten Pågående uppdrag.

Arbetet med att ge appen ett utseende som stämmer med Södras övriga grafiska profil pågår just nu. På bilderna syns ett smakprov på vad som kommer.

Andra funktioner

Skogsägarappen bjuder även på flera andra funktioner. Sedan tidigare går det till exempel att märka ut vindfällen och insektsangrepp på kartan.

– Det är bra om man observerar något som man vill ta hand om vid ett senare tillfälle, kommen­terar Lina. Det kan också vara så att man är flera delägare på fastigheten och att det är en annan person som behöver veta var trädet finns. Även kommunikationen med inspektorn underlättas.

Med GPS-stöd går det även att se var på kartan man befinner sig i förhållande till olika avdel­ningar och fastighetens gränser. Även namn på ägare av grannfastigheter framgår då man klickar på vald fastighet.

– Man kan också se alla registrerade kultur- och naturvärden i kartan, tillsammans med en länk till fullständig beskrivning hos Riksantikva­rieämbetet respektive Skogsstyrelsen.

Vidare utveckling

Södra jobbar vidare med att utveckla appen och välkomnar input från medlemmarna kring önsk­värda funktioner. Sedan appen introducerades har användarna strömmat till i jämn takt och förra året ökade antalet användare med 30 procent till drygt 6 000.

– Den som har en idé eller ett önskemål om innehåll får gärna prata med sin inspektor, så kommer förslagen vidare till oss som arbetar med utvecklingen av appen, säger Lina. Tanken med appen är att den ska stödja medlemmarnas skogs­bruk. Att äga skog är både lönsamt och värdefullt på så många plan. Kan appen underlätta detta värdeskapande och tillföra nytta och enkelhet i vardagen så har vi lyckats.

Så här får du appen

  1. Appen Skogsägare finns där du hittar andra appar, det vill säga på App Store om du har en iPhone och på Google Play om du har en androidtelefon. Appen Skogsägare är gratis att ladda ned. Sök på "skogsägare" så kommer appen upp bland sökresultaten.
  2. Du loggar in på appen med samma upp­gifter som du använder vid inloggning på Min skogsgård på sodra.com. Så fort du har loggat in har du tillgång till alla funktioner som appen erbjuder.
  3. Har du en skogsbruksplan hos Södra presenteras den i appen. Om du inte har någon plan har du ändå tillgång till alla andra värdefulla funktioner.

Tips! Har du ingen egen smartphone eller surfplatta finns det kanske någon bland släkt och vänner som har. Prova gärna att ladda ned appen till dennes telefon och börja be­kanta er med de möjligheter som erbjuds.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.