phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Certifierade entreprenörer klarar både krav och lönsamhet

Certifierade entreprenörer klarar både krav och lönsamhet

– Certifieringen av entreprenörer filtrerar bort lycksökarna. Ett bra utfört jobb ska motsvara våra kunders förväntningar men ska också verifiera att vi förstått vad det innebär att vara certifierad och kan prestera uthålligt. Det gör vi i det dagliga arbetet, säger Ove Fransson, vd hos Sundins skogsplantor i Växjö.

– Certifierade entrepre­nörer har den kunskap som behövs för att uthål­ligt göra ett bra jobb på alla uppdrag, säger Ove Fransson hos Sundins Skogsplantor.

Certifieringen garanterar en viss kun­skapsnivå hos entreprenören. Vid till exempel röjningsuppdrag tar man inte bort allt löv, utan röjer så att även viltet ska ha något att äta. Entreprenörer utan certifiering saknar ofta den kunskapen och kanske i stället vill visa att man röjer rent.

– I andra röjningar tar de för lite. Det ser fint ut första året men är mest en kosmetisk åtgärd som inte är lönsam, menar Ove Fransson.

Bra arbetsförhållanden

Sven Ericsson är ombud för Sundins i Västra Torsås och fungerar som arbetsledare för omkring 15 medar­betare. Han menar certifiering borde vara ett krav för att få jobba i skogen.

– Som certifierad entreprenör bidrar du till utvecklingen av ett hållbart skogsbruk med balans mellan produktion och miljö, men tar också hänsyn till sociala och kulturella intressen. Vi bidrar till ett mer hållbart samhälle.

– Våra medarbe­tare jobbar i små arbetslag och vi ser till att de har utbildning för att utföra jobbet efter certi­fieringens krav. Vi ser också till att arbetsför­hållandena är bra och följer svensk lagstiftning.

– Vi och Södras inspektorer talar samma språk. Vi talar om för våra anställda hur markägaren och inspektorn vill ha arbetet utfört. Då blir arbetet välgjort och håller inte bara första året utan är också bra för tillväxten i skogen under hela omloppstiden. Sådana insatser är lön­samma eftersom planeringen ger maximal effekt och vi gör de åtgärder som inspektorn, markäga­ren och certifieringen begär, säger Ove Fransson.

Kunskap ger trygghet

Entreprenörerna revideras med jämna mellan­rum för att kontrollera att de följer kraven.

– Det svåraste är inte att uppfylla certi­fieringskraven, utan att uthålligt göra ett bra arbete på alla uppdrag.

– Våra kunder vet att vi har gått de utbild­ningar som krävs. Det är en trygghet för alla. För skogsägaren blir det också en garanti för att de investeringar man gör i skogsvård utförs på rätt sätt och är lönsamma, säger Ove Fransson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.