phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skördarmätning med stampris: Enklare, snabbare, tydligare

Skördarmätning med stampris: Enklare, snabbare, tydligare

Antalet kontrakt om skördarmätning med stampris ökar stadigt år för år. Magnus Nykvist, chef på Jönköpings verksamhetsområde, beskriver betalningsformens framgång med tre ord: Enklare, snabbare, tydligare!

Skogsägarna gillar skördarmätning med stampris, som på många håll i Södra svarar för mer än halva inköpsvolymen vid föryngrings­avverkning.

Snabba och tydliga affärer

– Vi vill erbjuda skogsägarna tydliga och snabba virkesaffärer. Betalningsformen är enkel och redovisningen går snabbare, säger Patrik Anderchen som är skogsteknik- och entreprenörsutvecklare på Södra.

Stampriskontrakten tecknas oftare i vissa områden som till exempel Jönköping, Gislaved, Skövde och Mönsterås.

– Det tar alltid tid att lära sig en ny betalnings­form, men nu tecknas många stampriskontrakt i de flesta verksamhetsområden. För hela Södra an­vändes den här formen vid 23 procent av inköpen av slutavverkningar under 2016, säger han.

Betalt för kvalitet

Skördarmätningen och skördarförarna kontrolleras av VMF vilket ger en säker mätning. Kvalitetssäkringen av skördarmätningen bygger på egenkontroll: maskinförarna kontrollmäter längd och diameter på kontroll­stammar som skördardatorn väljer slumpvis. Stockarna från kontrollstammarna märks.

Skogsägaren får betalt för varje enskild stam beroende på trädslag, diameter i brösthöjd och beståndets kvalitet oavsett hur Södra apterar den. Betalningen grundas på stammens volym mätt i kubikmeter fast mått under bark (m3fub).

– Det handlar om en bruttoprissättning för hela trädet utan vrak och övermål. Om en stock är grövre än 14 cm är det tänkt att den ska bli timmer. Om den inte håller sin avsedda kvalitet så klassas den som ”Ej sågbart virke” och används till massaved eller bränsleved i stället, säger Patrik Anderchen.

Skogsägaren får alltid betalt för den volym som har passerat genom skördaraggregatet. Skördar­mätningen säkerställs genom noggranna kontroller efter branschgemensamma riktlinjer och kontrol­leras av Virkesmätningsföreningen, VMF.

Ansvaret för virket övergår till Södra direkt efter att träden huggits ner.

– Skogsägarna tycks gilla den här betalnings­formen eftersom många använder den återkom­mande, säger Patrik Anderchen.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.