phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Förnyad roll för viltombuden

Förnyad roll för viltombuden

I samband med utbildningsdagen för Södras viltombud informerade Ann-Charlotte Larsson, sbo-ordförande i Mellersta Halland sbo och med i Södras viltgrupp, om arbetet i Södras viltgrupp och om förslaget på ny rollbeskrivning för viltombuden.

Södras viltgrupp bildades när Södras viltpolicy reviderades för några år sedan och har därefter sam­mankallats vid behov.

– Det finns ett behov av att samordna arbetet kring viltfrågorna i Södra och idag är tre tjänstemän (Johan Frisk, Mats Blomberg, Göran Örlander) och sex förtroendevalda (Stig Lundström, Katarina Johnsson, Carl-Johan Nordström, Tomas Andersson, Lars-Ove Johansson, Ann-Charlotte Larsson) med i viltgruppen, berättade Ann-Charlotte Larsson.

Ann-Charlotte Larsson

– Viltfrågan är fortsatt mycket viktig för Södras medlemmar, vilket bland annat belystes på förra stäm­man. I november beslutade förvaltningsrådet att Södras viltgrupp blir en permanent grupp och att förtroen­devalda till gruppen väljs på förvalt­ningsrådet i april. Beslut togs också om att förändra viltombudens roll för att passa bättre med dagens förutsätt­ningar, sa Ann-Charlotte Larsson.

Ann-Charlotte berättade att vilt­ombuden genom sitt arbete ska bidra till att skapa balans mellan skog och klövvilt, samt bidra till god samverkan mellan markägare, jägare och berörda myndigheter.

Kunskap om förvaltning av klövvilt

Som viltombud i Södra ska man ha kunskap om förvaltning av klövvilt.

– Det innebär bland annat att stödja, förstå och kommunicera Södras viltpolicy, men också att ha kunskap om inventeringsmetoder och förstå hur resultat används och tolkas. Särskilt viktigt är kunskap om ÄBIN, berättar Ann-Charlotte.

Viltombuden har också till uppgift att öka kunskapen hos och prioritera viltfrågan i det lokala förtroenderådet, men även se till att ha löpande kontakt med viltansvarig tjänsteman på verksamhetsområdet.

– Södra Skog inför under våren viltansvarig tjänsteman på varje verksamhetsområde med expertkompetens inom viltfrågorna. Uppgiften blir att samarbeta med och stötta viltombuden i deras arbete. Det är dock viktigt att poängtera att viltfrågan alltjämt är en ägarfråga, sa Göran Örlander.

Att öka medlemmarnas kunskap om viltförvaltning och dess effekter är ytterligare en uppgift för viltombuden.

– Som viltombud ska man infor­mera om och diskutera viltförvaltning på medlemsaktiviteter och ansvara för minst en aktivitet kring skogsbruk och klövvilt per år för medlemmarna i samverkan med förtroenderådet och ansvarig tjänsteman, sa Ann-Charlotte.

I en gruppdiskussion fick viltom­buden lämna sina synpunkter på för­slaget om den nya viltombudsrollen.

– Vi behöver vara mer än ett viltombud i vissa skogsbruksområden för att klara av uppgiften och få tyngd i viltfrågorna lokalt, menade några av viltombuden.

– Rätt personer som viltombud är också viktigt. Det är nödvändigt med starka markägarrepresentanter, var en annan synpunkt som lyftes fram.

– Viltombuden behöver ett bra sammanställt material som underlag och stöd i sina kontakter, menade man också.

Val av nya viltombud görs i respektive skogsbruksområde efter årsmötet 2017.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.