phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Äganderätten het framtidsfråga

Äganderätten het framtidsfråga

Hållbart skogsbruk, global marknad, fossilfritt samhälle, allmänhetens skogskunskap, trähusbyggande, framtidens skogsplantor och äganderätt. Spaningarna haglade tätt när Södra bjöd medlemmarna på framtidsdag. – Vi måste jobba mer med och hävda äganderätten. Tillsammans med produktutvecklingen är det Södras viktigaste framtidsfråga, sa Jan-Gustav Gustavsson, en av de närmare 400 medlemmar som deltog i framtidsdagen.

Lördagen den 4 februari fylldes Ikeasalen på Linnéuniversitetet i Växjö till bredden. En lång rad föredragshållare riktade blicken mot framtiden och på dialogtorgen fanns styrelse och ledning på plats. Deltagarna hade också möjlighet att interagera med talarna och varandra via appen Södramöten.

– För att stå oss väl i den framtida konkurrensen måste vi hänga med i såväl teknikutveckling som digitalisering. Vi måste förhålla oss till urbanisering och klimatförändringar. Därför är den här dagen så viktig. Och alla måste vara engagerade och på tå, och vara med och bidra med tankar och idéer, sa Södras ordförande Lena Ek när hon hälsade välkommen.

Hon tog upp sin smartphone och filmade ut över de församlade medlem­marna. Filmen lade hon senare ut på sin Facebook-sida.

– Vi måste hänga med i den nya tekniken och vara mera synliga och berätta för omgivningen vad det är vi gör och hur vi gör det. För att de ska ha respekt för att vi har världens mest hållbara skogsbruk. Ha nu så kul idag!

Tre teman

Närmare 400 medlemmar deltog på Södras framtidsdag på Linnéuniversitetet i Växjö.

Framtidsdagens spaningar var indelade i tre teman: hållbarhet, marknad och skogsägande. Hållbarhetstemat inleddes av Södras skogstrateg Göran Örlander, som talade om klimatet och framtidens skogar.

– Den allra bästa klimatnyttan, och den enda hållbara nyttan, får man genom att bruka skogen. Det är inte svårt. Se till att skogen sköts väl och investera i skogsvård, var Göran Örlanders råd.

Henrik Brodin, samordnare för ett fossilfritt Södra, framhöll i sin framtidsspaning att vinnarna vid omställningen till ett fossilfritt samhälle är de som sitter på skogsråvaran. Tomas Rahm, miljöchef Södra Skog, talade om att ett hållbart skogsbruk är mer än bara miljö.

I spaningarna på temat marknad talade Ida Karlsson, platschef Södras plantskola i Flåboda, om framtidens skogsplantor. Gunilla Saltin, affärsområdeschef Södras Cell, talade om global konkur­renskraft med lokal råvara och Eva Haraldsson, arkitekt Arkitekt­bolaget Kronoberg, spanade om trähus och hållbar arkitektur.

Äganderätten – svagare än du tror

Sist på programmet stod tre spaningar på temat skogsägande. Efter att Cecilia Boman och Åsa Bihl, Svensk skog, talat om ”Att påverka allmänheten”, och Gun Lidestav, docent SLU, berättat om ”Utmaningar när målkonflikterna tilltar”, var det dags för Södras näringspolitiske kommunika­tör, Marcus Svensson, att äntra scenen. I sitt anförande tydliggjorde han på ett målande sätt hur svag äganderätten är i Sverige.

– På 1600-talet tvistade de lärde om bönderna hade äganderätt eller bara förfoganderätt. Idag vet vi vem som äger marken, men vi vet faktiskt inte vem som kommer att förfoga över den imorgon.

Marcus slog fast att sedan skogspolitikens motto ”frihet under ansvar” infördes har Sveriges markägare och Södras medlemmar visat i handling att ansvaret tas på fullt allvar.

– Den biologiska mångfalden stärks successivt, frivilliga avsättningar til­lämpas och många är dubbelcertifierade. Det här sammanfaller väldigt väl med den teori vi möter hos Nobelpristagaren Ellinor Ostrom: ”Resursanvän­dare lyckas ofta utveckla fungerande regelverk för hållbart bruk av resursen i fråga, med det förutsätter makt att själv förfoga över resursen”.

– Trots Europakonvention, förändrad grundlag och ljusglimtar i olika rättsfall så har vi ingen stark grundlag att luta oss mot när det gäller ägande­rätten. Det är opinioner och för tillfället rådande uppfattningar som bestämmer vad som anses legitimt att skydda. Vi måste vinna opinionen, konstaterade Marcus Svensson.

Digital dialog

Deltagarna på framtidsdagen fick vara med och tycka till via en mötesapp. På frågan om var skogsindustrin har störst utvecklingspotential svarade närmare 60 procent nya material till produkter. Därefter kom klimatrelaterade ekosystemtjänster följt av befintliga material till produkter och förnyelsebar energi.

Under dagen hade deltagarna via appen fått en fråga att fundera på: ”Var tror du att skogsindustrin har störst utvecklingspotential?” När det var dags att sammanfatta framtidsspaningarna stod det klart att alternativet ”Nya mate­rial till produkter” hade fått flest röster.

Det fanns också möjlighet för deltagarna att via appen ställa frågor. De handlade om exempelvis föryngring och plantor, Södras koldioxidutsläpp och var man kan köpa kläder av textilmassa. En ny medlem ställde frågan: Varför ska man vara medlem i Södra? Lena Ek fick svara:

– Bra betalt för virket, tillgång till utbildning, kontakt och utbyte av idéer med kollegor och del av förädlingsvärdet. Enligt stadgarna har vi också ett uppdrag att jobba med de näringspolitiska frågorna.

– Ytterligare ett skäl att vara medlem i Södra är att man får vara med på sådana här dagar, konstaterade moderatorn för dagen, Jonas Klevhag.

– Vi är överens i styrelsen om att vi ska fortsätta att ha framtidsdiskussioner. Den här dagen var ett test, och hur vi ska utforma dem framåt får ni vara med och påverka, avslutade Lena Ek.

Så här tyckte vi om framtidsspaningarna

Sven Johan Svensson och Kerstin Blommegård.

Kerstin Blommegård och Sven Johan Svensson, Falkenberg:

– Mest givande var Gunilla Saltins tydliga budskap om att Södra är på en global marknad och hur viktiga våra slutkunder är för oss medlem­mar. Det var positivt att höra att Södra jobbar så aktivt med att ta reda på vad kun­derna tycker. Vi måste också få till ett större engagemang för landsbygdsfrågorna i Stockholm, där inflytandet på opinionen är stort, sa Kerstin.

– För att vi ska bli framgångsrika måste vi sätta av mer pengar till forskning – varför inte ta en del av utdelningen för att finansiera detta. Vi måste satsa på nya produkter och våga misslyckas för att lyckas, sa Sven Johan, och fortsatte:

– Det har varit en fantastiskt trevlig dag och upplägget med flera korta spaningar var givande. Digitaliseringen av dagen med hjälp av en app var bra – vi måste fortsätta utbilda ägarna i digitala frågor.

Jan-Gustav och Anders Gustavsson.

Jan-Gustav och Anders Gustavsson, Transjö:

– Vi måste jobba mer med och hävda äganderätten. Tillsammans med produkt­utvecklingen är det Södras viktigaste fråga. Det är också viktigt för Södras framtid att öka lönsamheten, inte minst i sågverken, sa Jan-Gustav.

– Det var kul att lyssna på vad Södra håller på med och vilka utmaningarna är. Det var också intressant att höra om äganderättsfrågorna – de är viktiga, sa Anders.

Adrian Muller, Tingsryd och Karin Andersson, Södras styrelse:

– Äganderätten är en hjärtefråga för mig och Marcus Svenssons föredrag sporrar mig. Jag vill se en

Adrian Muller och Karin Andersson samtalade med Marcus Svensson (t h) om äganderättsfrågor.

manifesta­tion för en stärkt äganderätt med åtminstone 50 000 skogsägare på Stockholms gator i samband med valet 2018, sa Adrian Muller, och fick medhåll av styrelsens Karin Andersson:

– Äganderätten är en jätteviktig fråga för Södra och för oss i styrelsen. Det är en jätteviktig fråga för både stad och landsbygd. Marcus Svenssons föredrag var fantastiskt tydligt och bra. Han lyfte äganderättsfrågan till något mer fundamentalt än att bara äga mark.

– Den här typen av möten är superbra! Vi har fått väl förberedda föreläsningar och bra och konkreta idéer från medlemmarna, säger en nöjd Karin Andersson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.