phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södras stadgar ses över

Södras stadgar ses över

Sedan lagen om ekonomiska föreningar uppdaterades i somras pågår en översyn av Södras stadgar. – Stadgarna är ju Södras ”bolagsordning” och de behöver utvecklas och ses över med jämna mellanrum för att fungera för varje tid. En av de frågor vi tittar på nu är rätten till utdelning, säger Paul Christensson, ledamot i Södras styrelse och sammankallande i stadgekommittén.


Den 1 juli i år genomfördes en del föränd­ringar i lagen om ekonomiska föreningar. Föränd­ringarna ställer krav på uppdatering av Södras stadgar, men öppnar också upp för nya möjligheter.

I Södras stadgekommitté ingår Paul Chris­tensson och Stefan Olsson från Södras styrelse, Ingemar Persson, förvaltningsrådet och ord­förande i Kalmarsunds förtroenderåd samt Mattias Johansson, chefsjurist och Magnus Berg, medlemschef. I somras inledde kommittén ett arbete med att se över Södras stadgar. Hittills har man tagit in synpunkter från förtroen­deråden i en rad frågor och under hösten har arbetet stämts av med styrelsen.

I slutet av november kommer ett första utkast till förändrade stadgar att presenteras och diskuteras i förvaltningsrådet. I december sker ytterligare en diskussion i styrelsen och därefter går förslaget på remiss till förtroenderåden.

I februari ska förslaget på stadgeändringarna vara så färdigt att de större förändringarna kan kommuniceras, bland annat på årsmötena. Efter avstämning i styrelsen och förvaltningsrådet i april går förslaget vidare till stämman.

Inspel från förtroenderåden

Redan i ett tidigt skede av stadgeöversynen kom inspel från förtroenderåden om hur Södra ska hantera insatser, insatskapital och utdelningsfrågor. Dessa har bland annat handlat om att skärpa leve­ranskravet för att få del i Södras vinst.

– I vårt arbete har vi bland annat tittat på hur vi ska förhålla oss till medlemmar som inte levererar sitt virke till Södra och vi försöker nu hitta ett verktyg som förstärker vikten av att leverera för att få rätt till utdelning på sina insatser, säger Paul Christensson.

Andra frågor som har identifierats och som stadgekommittén avser ta upp för diskussion i för­valtningsrådet är de förtroendevalda revisorernas roll och ställning, mandattiden för styrelse- och förtroenderådsledamöter, antalet fullmäktige och insatsens storlek.

Det finns också ett antal praktiska frågor som behöver ses över med anledning av den förändrade lagstiftningen. Exempel på sådana frågor är kallelsetider till stämma, att i stadgarna ange var stämma kan hållas samt möjligheten att använda elektro­nisk kallelse till årsmötena i skogsbruksområdena.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.