phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra lyssnar på entreprenörerna

Södra lyssnar på entreprenörerna

I oktober gick startskottet för en satsning på entreprenörerna där tanken är att öppna för dialog och delaktighet. Södra vill vara en attraktiv uppdragsgivare och bjöd därför in till träffar för avverkningsentreprenörerna.

Utgångspunkten för träffarna är entreprenörernas egna åsikter, som de redan tidigare i år lämnat i Södras entreprenörsenkät, vilken genomförs vartannat år.

Viktiga frågor på dagordningen var framförhållningen för trakt­direktiv och vad som händer med entreprenörsappen, ett arbetsred­skap som är uppskattat av entre­prenörerna. Traktdirektiven tar naturligt stor plats eftersom de är själva arbetsinstruktionen och där­med oerhört viktiga i skogsbruket. I entreprenörsenkäten framkom ett missnöje med framförhållningen. Enligt avtalet Södra tecknar med entreprenörerna ska traktdirektivet finnas tillgängligt två veckor innan arbetet ska påbörjas, något som bara uppfylls i drygt hälften av fallen. Här har Södra ett arbete att ta itu med.

Södra utvecklar hela tiden verk­samheten och behöver entreprenö­rernas åsikter för det. Därför har ett nätverk med representanter från alla Södras regioner bildats. Förhopp­ningen är att kunna kommunicera rakt med dem och på så vis arbeta fram förbättringar tillsammans.

Viktigast att arbeta vidare med enligt entreprenörerna

1. Långsiktighet i avtalen

2. Traktdirektiv

3. Aptering, vrakprocent, ersättning

4. Effektivare flyttar

5. Förröjning

6. Ruttplan, bärighetsklass

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.