phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra lyfter skogsbrukets ekonomi

Södra lyfter skogsbrukets ekonomi

Regeringen arbetar med att ta fram ett nationellt skogsprogram. Tanken med skogsprogrammet är att det ska bidra till att stimulera strategiska satsningar. Visionen för programmet är ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Göran Örlander

Under 2016 har fyra arbetsgrupper arbetat med förslag till det nationella skogsprogrammet. Från Södra har undertecknad och Laila Rogestedt deltagit. Rapporterna från arbetsgrupperna överlämnades till regeringen den 1 september och de har nu skickats till totalt 152 remissinstanser, varav Södra är en av dessa.  Sista datum för yttrande var den 12 november 2016.

Södra påpekar i remissvaret att det behövs mer utvecklade förslag hur man tillvaratar de enskilda skogsägarnas intresse och drivkrafter. En annan självklar utgångspunkt har varit att äganderätten  inte får inskränkas.

En svaghet i förslagen är att det är otydligt hur man ska få fram råvara till de nya marknader man hoppas ska växa fram. Inte någon av arbetsgruppsrapporterna har behandlat skogsbrukets ekonomi på ett samlat sätt. För att investeringar ska göras i skogsbruk krävs dels en framtidstro och dels en god ekonomi.

Södra trycker även på vikten av ett förenklat regelverk. Risken med flera av förslagen är att de skapar mer byråkrati, osäkerhet och riskerar leda till ytterligare begränsningar i besittnings- och förfoganderätt. Detta riskerar att motverka programmets syfte.

Efter det att remissvaren behandlats kommer Regeringen att forma ett samlat förslag till ett nationellt skogsprogram.

Göran Örlander, skogsstrateg Södra

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.