phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogens vatten

Skogens vatten: Kampanjen avslutas men arbetet fortsätter

Vid årsskiftet avslutas kampanjen Skogens vatten. Målet att nå 10 000 skogsägare har uppfyllts med råge. Och fler blir det. Arbetet med studiecirklar, webbcirkel, vattendagar och andra aktiviteter fortsätter nämligen med full kraft.

– Kampanjen har syftat till att öka kunskapen om skogens vatten bland skogsägare och intresset har varit stort, säger Mats Blomberg som representerar Södra i skogsägarföreningarnas referensgrupp för vattenfrågor.

Därifrån togs initiativet till boken Skogens vatten som varit grundbok i den riksomfattande kampanjen. Boken är skriven både för att roa och inspirera till bra skötsel av vattenmiljöer.

– Sedan kampanjen drog igång 2012 har skogsägarna fått informa­tion om vattensituationen i skogen på cirklar, vattendagar, vattenvand­ringar och andra aktiviteter som mässor, summerar Mats Blomberg.

Målet nåddes

En del av kampanjen har genomförts som studiecirklar och Södra utbil­dade cirkelledare. Ofta är det Södras vatten- eller naturvårdsombud som med hjälp av studiehandledningen hållit i cirklarna.

– Fördelen med studiecirklar är utbytet av idéer och kunskaper. Men det har gått trögare än väntat att locka cirkeldeltagare och vi hade hoppats få igång fler cirklar än det blivit. I stället har fokus flyttats till skogskvällar och skogsdagar med vattentema, säger Mats Blomberg.

Målet med kampanjen var att nå 10 000 skogsägare i hela landet. Studiecirklarna har samlat knappt 2 000 deltagare men övriga aktivi­teter som vattendagar och vatten­vandringar har bidragit till att få ut information om vattensituationen i skogen.

– Vi lyfte också fram Skogens vatten på Elmia och senast under MellanskogsElmia tillsammans med övriga skogsägarföreningar. Vi genomförde nyligen en stor familje­skogsdag i Tingsryd där en station tog upp Skogens vatten. Så när vi summerar har budskapet nått ut till fler än 10 000 skogsägare. Vi har klarat målet liksom syftet med kampanjen: att öka intresset för vattenfrågor i skogen, summerar Mats Blomberg.

Arbetet går vidare

Även om kampanjen avslutas vid årsskiftet går arbetet med vattenhän­syn vidare med oförminskad kraft. Skogsägarföreningarnas nätverk för vattenfrågor blir kvar och man kommer att satsa på skogsdagar och kurser med vattentema.

– Vattenfrågorna inom skogs­bruket har väldigt stor aktualitet kopplat till vattenförvaltningen och vattendirektivet, särskilt nu när vattenmyndigheterna har mer fokus på skogsbruket via Skogsstyrelsen och åtgärdsprogrammen, säger Mats Blomberg.

– I Södra samlade vi nyligen naturvårds- och vattenombuden i två dagar. En av dagarna handlade om vattenfrågorna och längs vattenslingan i Bodafors pratade vi målbilder och blå målklassning, säger Mats Blomberg.

Webbcirkel ett alternativ

Per-Erik Larsson, Södras vattenekolog, har medverkat flitigt vid aktiviteter under kampanjen Skogens vatten, som expert vid studiecirklar, vid information till myndigheter, till exempel vattenmyndigheten, och vid skogsdagar.

– Jag har räknat till 68 tillfällen men kanske missat något. Skogens vatten har varit en bra kampanj för att få ut information till skogsägarna om vattnet i skogen och även om kampanjen avslutas fortsätter cirk­larna. Jag är redan inbokad på flera cirklar till våren, säger Per-Erik.

– Man kan säga att Skogens vatten går in i en ny fas och nu när Södra inför blå målklassning i skogsbruksplanen behövs kunskap för att hantera naturvärden vid vatten. Intresset för vattenfrågor är stort bland skogs­ägare och för att stilla kunskaps­törsten behövs cirklarna. För dem som inte kan boka upp sig en viss veckodag kan webbcirkeln vara ett bra alternativ. Då läser man på egen hand när man har tillfälle.

Flitig cirkelledare

En av de flitigaste cirkelledarna är Åsa Gustavsson i Ljungsarp i Väster­götland som har lett fem cirklar.

– Första cirkeln hade jag hösten 2012 när jag nyss hade gått cirkelledarutbildningen. Samtliga cirklar har jag hållit i samhällen i mina hem­trakter och där har också deltagarna hört hemma, även om jag också hade tre smålänningar i den senaste cirkeln.

Åsa hade inte lett studiecirklar tidigare men tycker att det varit roligt och lärorikt, både när det gäller ämnet och människorna hon träffat.

– Samtalen har ju handlat om olika erfarenheter kring skogen, djur och natur, säger Åsa som höll den senaste cirkeln våren 2015.

– Det är segt att få ihop cirklar men skogens vatten är ett ämne som lever vidare i högsta grad. De flesta som gått cirklarna tycker att det varit intressant. Samtidigt som de lärt sig mycket har de fått en annan syn på det här med vatten. Cirkeldeltagarna har särskilt uppskattat att få lyssna till experter som Lennart Henriksson som varit med och skrivit boken, Södras vattenekolog Per-Erik Larsson, Jakob Bergendahl från länsstyrelsen i Jönköping och Stefan Johansson. Den senare har också engagerats för att anlägga Södras vattenslingor. De kan verkligen berätta medryckande om allt som finns i skogens vatten och vad det betyder, säger Åsa.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.