phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Onödig exponering av skogsägares näringsverksamhet

Onödig exponering av skogsägares näringsverksamhet

Sedan februari 2016 publicerar Skogsstyrelsen på sin hemsida uppgifter om områden som är anmälda för avverkning. Publiceringen infördes utan dialog med den det berör och sker, enligt Södras tolkning, i strid med Datainspektionens yttrande och personuppgiftslagen.

Trots att Skogsstyrelsen begärt och fått ett yttrande av Datainspektionen har rekommendationerna negligerats. Inga markägare har tillfrågats om deras verksamhet ska göras digitalt publika. Södra har nu tvingats göra Skogsstyrelsens jobb. Under hösten 2016 har drygt 300 medlemmar tillfrågats, i samband med att avverkningsanmälningar lämnats in. 97 procent har sagt nej. 

– Vår tolkning utifrån Datainspektionens tidigare utlåtande är att den enskildes integritet väger tyngre än allmänintresset i den här frågan, och vi avser därför att driva frågan rättsligt på uppdrag av en av våra medlemmar. Främst handlar det om en onödig exponering av näringsverksamheten, där slutavverkning utgör en naturlig del av den pågående markanvändningen, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander.

Det är med argument om allmänintresse och att öppenhet gynnar skogsägarna som Skogsstyrelsen börjat publicera detaljerad information om skogsbruket på varje enskild gård via Skogsdataportalen. Uppgifterna har använts av aktivister i miljörörelsen för att hindra avverkningar efter egna inventeringar, som genomförs utan att markägaren informeras.

– Att Skogsstyrelsens välkomnar sådana initiativ är anmärkningsvärt. Risken är att olika intressegrupper sätter myndighetens agenda i naturvårdsarbetet. I stället för att arbeta systematiskt med dialog och kontroller leder det till brandkårsutryckningar och otydlighet i beslutskedjan. Det är allvarligt, eftersom Skogsstyrelsen är och fortsatt bör vara en självständig myndighet som står fri från särintressen, avslutar Göran Örlander.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.