phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ofta lämpligt att föryngringsavverka före generationsskiftet

Ofta lämpligt att föryngringsavverka före generationsskiftet

Roger Axelsson, skogsekonom i Södra, träffar ganska ofta medlemmar som under lång tid sparat den äldre skogen för att nästa generation ska kunna avverka och få pengarna när de ska tar över fastigheten. Men det är inte alltid bästa lösningen, menar Roger. – I många fall är det lämpligast att föryngringsavverka innan man genomför ett generationsskifte, säger han.

Underskott går inte att överlåta

Det är inte ovanligt att skogsägare under sitt yrkesverksamma liv sparat på sig underskott i näringsverksamheten.

– Underskott går inte att överlåta till nästa generation utan måste kvittas bort innan gene­rationsskifte genomförs. Kvittning av underskott kan ske på olika sätt, men intäkter från skogen är ett sätt, säger Roger Axelsson.

Skattesituationen kan avgöra

Ibland kan det också vara så att den överlåtande generationen är pensionärer och som aktiv pen­sionär kan de ha en bättre skattesituation (lägre sociala avgifter). Det innebär att skattesituationen är ett viktigt ekonomiskt skäl att föryngringsav­verka innan man överlämnar skogsfastigheten till den nya generationen.

– Man behöver alltså fundera på om familjen får mer pengar över när den äldre generationen avverkar och skattar fram intäkterna från den gamla skogen. Skogen ska i många fall avverkas ändå inom relativt kort tid och med ovanstående resonemang så stannar en större andel av skogsintäkterna inom familjen. Behöver inte den över­låtande generationen pengarna så kan inkomsten från avverkningen användas till att kompensera dem som ska bli utlösta. 

Brist på tid

Ställer man frågan vad den övertagande genera­tionen saknar mest av allt så är det inte ovanligt att svaret blir tid. Den nya generationen har ofta ett heltidsjobb och ska de sedan vid sidan av bli skogsägare är det inte alltid lätt att hinna med.

– Brist på tid hos den nya generationen kan alltså vara ytterligare ett skäl till att avverka innan ägar­skiftet. Då slipper den nya generationen jobbet med att avverka, markbereda och plantera och kan i stället njuta av välskötta ungskogar med god tillväxt.

– Genom att föryngringsavverka före genera­tionsskiftet tar den nya generationen över en mer lättskött fastighet, konstaterar Roger Axelsson.

Ofta blir det även enklare för den övertagande parten att finansiera övertagandet av fastigheten om det är föryngringsavverkat innan övertagandet.

– En fastighet med stor andel avverkningsbar skog är inte alltid det optimala vid ett generations­skifte. Högt virkesförråd innebär ofta även ett högt marknadsvärde, vilket i sin tur innebär att det blir dyrare för den som ska ta över att lösa ut eventuella syskon. 

Tillräckligt med likvida medel

En annan aspekt av ägarskiftet som man inte ska glömma bort är att se till att den överlåtande generationen behåller tillräckligt med likvida medel i samband med överlåtelsen, exempelvis för att finansiera ett nytt boende. Det kan alltså vara lämpligt att den överlåtande generationen avverkar före generationsskiftet och behåller tillräckligt med pengar som en buffert för kommande behov.

– Det är bättre att de behåller för mycket pengar – de kan ju ges bort som gåva, om det senare visar sig att det blev onödigt mycket, menar Axelsson. 

Skogens åldersfördelning

Ytterligare en konsekvens av att inte avverka löpande utan i stället skjuta på föryngringsavverk­ningen till exempelvis ett ägarskifte är att man då får en olämplig åldersfördelning på skogsinnehavet, det vill säga mycket skog i samma ålder. I förlängningen ger det ojämna likviditetsflöden i framtiden för den nya generationen, vilket inte är så fördelaktigt.

Det finns även fall när det kan vara mer lönsamt att överlåta fastigheten med den avverk­ningsbara skogen kvar, till exempel om den som tar över har gynnsammare skattesituation. Det kan även finnas emotionella orsaker till att vänta med avverkningen, som känslan av att skogen ska stå kvar, eller att det ska finnas skog kvar på gården som en säkerhet för de som ska ta över.

– Skog har mycket med känslor att göra och de känslorna ska inte avfärdas hur som helst. Men ska skogen skötas långsiktigt och affärsmässigt är det ekonomiskt fördelaktigt att börja fundera i god tid över hur fastigheten ska se ut när generations­skiftet ska genomföras. 

Södra har kompetensen

Södra började erbjuda Skogsekonomisk rådgiv­ning under våren 2016 och däri ingår bland annat tjänsten rådgivning vid generationsskifte.

– I våras och somras hade vi väldigt mycket att göra och med anledning av det har vi nu rekryterat fler skogsekonomer med gedigen erfarenhet av dessa arbetsuppgifter, så nu har vi tid att hjälpa till. Vill någon ha hjälp med till exempel genera­tionsskifte, fastighetsvärdering, kassaflödesanalys eller annan ekonomisk rådgivning så går det bra att kontakta sin Södrainspektor som vidareför­medlar kontakt till oss skogsekonomer.

– För att vi ska ha möjlighet att hjälpa dig att göra ett strategiskt och långsiktigt rätt genera­tionsskifte är det viktigt att du tar kontakt med oss i god tid – särskilt om du planerar att avverka, markbereda, plantera och kanske även röja en första gång innan den nya generationen tar över. En välskött fastighet har bara fördelar, menar Roger Axelsson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.