phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Mångfalden ska berika Södra

Mångfalden ska berika Södra

– Människor med olika erfarenheter berikar en verksamhet. Det gäller att tänka nytt och att synliggöra, utmana och förändra normer som begränsar människor. Vid det andra seminariet om mångfald och jämställdhet fick deltagarna många exempel på hur organisationskultur och strukturer påverkar oss.

– Om all kompetens som finns tas till vara på rätt sätt uppfattas företaget som en attraktiv arbetsgivare av både kvinnor och män.

Deltagarna fick lära sig hur strukturer påverkar synen på möjligheter på en arbetsplats. Om möjlig­heterna upplevs som små minskar ambitionerna, den egna kompetensen underskattas och tillfreds­ställelse får man av saker utanför jobbet. Om däremot möjligheterna upplevs som stora finns också höga ambitioner, den egna kompetensen värderas högt och arbetet är centralt i livet.

I olika grupperingar diskuterades en rad olika ämnen som till exempel småpratets betydelse, maktstrukturer, normer och manlighet.

Det råder ingen tvekan om att det finns ett stort engagemang bland deltagarna i frågor om mång­fald och jämställdhet. De var helt överens om att detta behöver alla delar av Södra arbeta med.

Seminariet avslutades med att deltagarna fick som uppgift att ta fram förslag på en konkret aktivitet eller åtgärd som ska genomföras nästa år för att främja mångfaldsarbetet, det vill säga bidra till det som diskuterats vid de båda seminarierna. Funderingarna på den uppgiften startade redan på vägen hem från Växjö.

 

Ann-Charlotte Larsson – Skogsbranschen är traditio­nellt en manlig bransch. Mång­falden behövs för att belysa frågor ur olika perspektiv. För­troenderådets största utmaning är att nå ut med aktiviteter som möter alla grupper av skogs­ägare, säger Ann-Charlotte Larsson, ordförande i Mellersta Hallands skogsbruksområde.

Mats Nyberg – Vi inspektorer måste bli bättre på att se kvinnorna. Min vardag består av kontakter med skogs­ägare men jag bokar möten med män fast även kvinnan är delägare. Så gör nog de flesta men det måste vi ändra på, säger Mats Nyberg, skogsinspek­torer i Vetlanda verksamhets­område.

Karin Svensson – Förtroenderåd och valberedning ska återspegla medlemskåren och då behövs fler kvinnor. Men som kvinna vill jag fortfarande bli vald och tillfrågad för det jag kan eller kan bidra med, inte bara för att jag är kvinna. Jag har också alltid bemötts positivt i både mitt skogsbruksområde och verksam­hetsområde, säger Karin Svensson, ordförande Vätterbygdens skogsbruksområde.

 

John Karlström – Det finns sju verksamhets­områden med enbart män anställda, ett av dessa är Broby där jag jobbar. Det är en stor utmaning att få fler kvinnor som utbildar sig skogligt att också jobba i skogen, säger John Karlström, skogsinspektor i Broby verksamhetsområde.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.