phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt "Kvinnor måste våga se sig som skogsägare bland alla andra"

"Kvinnor måste våga se sig som skogsägare bland alla andra"

Marie Hallén, styrelseledamot i Södra, ingår i den arbetsgrupp som styrelsen utsett för att ta fram en handlingsplan för att öka mångfalden i Södra. Här svarar hon på några frågor om det arbetet.

Varför är det viktigt för Södra att öka jämställdhet och mångfald i den demokratiska organisationen?

– Vi vill att Södra ska vara ett så lönsamt och attraktivt alternativ som möjligt för skogsägarna. Förtroende­valda ska representera och engagera hela medlems­kåren och skapa mötesplatser som är utformade efter medlemmarnas behov. – Arbetet handlar inte bara om jämställdhet utan också att ta vara på all den kunskap som finns genom att skapa aktiviteter och mötesplatser för mångfalden bland medlemmarna: utbor, unga, självverksamma etc. Den demokratiska organisationen ska attrahera alla.

Hur ska ni få hela organisationen att engagera sig?

– De förtroendevalda spelar en oerhört viktig roll i dialogen med medlemmarna och det är i skogsbruks­områdena som aktiviteterna ska genomföras. En fram­gångsfaktor är att det här arbetet görs tillsammans med tjänstemännen i verksamhetsområdena. – Samtidigt gäller det att titta utanför ramarna, att våga ta steget ut ur traditionella tankesätt. Målet måste vara att aktiviteterna ska vara inkluderande även om riktade behövs på kort sikt. Vi tror på mångfald och då måste vi våga träffas på gemensamma arenor.

Vad tar du med dig från seminarierna?

– Vi behöver fortsätta att stötta med utbildning och kommunikation i de här frågorna. Vi ska inte minst se över hur vi tilltalar våra medlemmar i den information vi skickar ut. – De lokala valberedningarna har en viktig uppgift och behöver också utbildning och stöd för att lyckas.

Vad ser du som den största utmaningen för jämställd­hetsarbetet i Södra?

– Det måste vara en naturlig del i vardagen för att ge­nomsyra medlemsverksamheten. Vi måste våga tänka nytt och förändra attityder och normer. – Jag sticker ut hakan och säger att vi kvinnor måste se oss som skogsägare bland alla andra. Vi bidrar och måste ta steget ut bland mångfalden och inte bara mötas på arenor med enbart kvinnor. Om vi vågar ta det steget kan vi både få och ge så mycket mer.

Hur går arbetet vidare?

– Målet är att ta fram en handlingsplan med syfte, vision och mål för arbetet med mångfald och jämställdhet i medlemsorganisationen. Nu ska vi bolla frågeställ­ningar med förvaltningsrådet för att få synpunkter. Arbetet fortsätter under vintern i projektgrupp, styrelse och förvaltningsråd.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.