phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt I skogen växer framtiden

I skogen växer framtiden

År 2016 börjar gå mot sitt slut. Det var året vi mer eller mindre byggde ett helt nytt massabruk i Värö. Ett bruk som blir en av världens största producent av barrsulfatmassa. Ett bruk som bidrar till att förbättra skogsgårdens ekonomi både genom att ge en god avkastning på investeringen och genom att långsiktigt säkra avsättningen för våra medlemmars skogsråvara. Investeringen uppskattas även av våra kunder.


År 2016 börjar gå mot sitt slut. Det var året vi mer eller mindre byggde ett helt nytt massabruk i Värö. Ett bruk som blir en av världens största producent av barrsulfatmassa. Ett bruk som bidrar till att förbättra skogsgårdens ekonomi både genom att ge en god avkastning på investeringen och genom att långsiktigt säkra avsättningen för våra medlemmars skogsråvara. Investeringen uppskattas även av våra kunder.

Om vi ska överleva som företag måste vi oavbrutet arbeta med effektiviseringar, ompositioneringar, investeringar, kundorientering, produktutveckling och innovationer. Kund- och affärsutveckling är avgörande för vår överlevnad. I dag är vi, och hela branschen, för introverta. Skogsnäringen uppfattas av många som en gammal, tung och smutsig basindustri. Inget är mer fel. Kunskapen om skogen och fibrernas möjlighet, som en del i ett mer uthålligt samhälle, är för låg hos allmänheten. Steg för steg börjar vi dock förändra denna bild.

Efter den fantastiskt trevliga invigningen har nu vardagen kommit till Värö. Ännu återstår dock mycket innan bruket i alla delar är klart. Inkörning av ett nytt bruk med ny teknik brukar ta cirka 1 år. Det är många delar som ska trimmas och testas innan vi formellt tar över bruket från vår huvudleverantör Valmet.

Vid bruket i Mörrum sker också stora och viktiga investeringar. Vi förbättrar energibalans och kvaliteten på våra produkter samtidigt som produktionen ökar. Målet är att producera ca 500 000 ton per år, varav 200 000 ton textilmassa

I vår koncernstrategi ingår att säkra den långsiktiga konkurrenskraften vid alla våra bruk. Vi analyserar därför framtida konkurrenskraft även för bruket i Mönsterås. Vår ägarform gör att vi i Södra kan vara mer långsiktiga i våra satsningar än mer traditionella företag. Å andra sidan måste vi vara extra noggranna med att kassaflöde och en balansräkning klarar en volatil och instabil omvärld. Vi måste våga driva vår egen utveckling annars kommer vi att tappa vår konkurrenskraft, vilket slår tillbaka på våra medlemmar och skogsgårdens ekonomi.

Samtidigt, vilket inte undgått någon, pågår ett omfattande förändringsprogram inom Södra Wood. Sågverken är en helt nödvändig del i Södra för att vår förädlingskedja ska vara optimal. Men vi behöver inte lika många sågverk som tidigare. Vi gör nu förändringar för att stärka kassaflöde, få bättre logistiklösning och lägre produktionskostnader. Det viktigaste är ändå att vi tydligt flyttar fokus  från produktion till marknad. Självklart har vi haft marknadsfokus redan tidigare, men vi behöver fullt ut utgå från kunder och marknadens villkor, vilket får konsekvenser för hur vi agerar. Södra kommer efter dessa omstruktureringar att fortsätta vara en av Sveriges största sågverksaktör. Även inom  interiörförädlingen sker stora förändringar. Vi säljer ett antal små anläggningar och koncentrerar vår interiörverksamhet geografiskt till Ronneby och Kallinge.

Parallellt med allt detta arbetar vi med att se hur vi ska positionera Södra i det ökade intresset för träbyggande. Det gäller att finna vår roll i denna utveckling där hållbarhetsaspekten kommer att väga allt tyngre. För övrigt är det värt att lyfta fram att Trivselhus utvecklats starkt ekonomiskt under 2016 och växer snabbare än marknaden. Glädjande.

2016 har varit ett omställningsår, vilket jag beskrivit tidigare. Alla delar i koncernen utvecklas och förändras i linje med vår koncernstrategi 2020. Vi satsar stort på ökad digitalisering och internt präglar uttrycket ”Ett Södra” ett nytt arbetssätt. Koncernstrategin säger att vi ska växa under lönsamhet, bli mer kundorienterade, innovativa och mer hållbara. Det är en tydlig strategi som gör Södra till ett starkare företag.

Nästa år handlar mycket om kraftsamling och fokusering. Vi ska fortsätta vår omvandlingsresa, men främst se till att vi får ut effekterna av gjorda investeringar.

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för vikten av vårt näringspolitiska arbete. Det är viktigare än på många år eftersom vi utmanas på flera fronter. Inget nytt men tidsandan är annorlunda idag och kunskapen om vår näring är lägre än på länge.

Södra visar vägen genom att vi utmanar förväntningen på oss som skogsföretag. Vi gör saker och ting på vårt sätt för att skapa värde och tillväxt. Vi vill vara nästa generations skogsföretag.

Lars Idermark

Vd och koncernchef i Södra

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.