phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Högre tillväxt med förädlade plantor

Högre tillväxt med förädlade plantor

Användning av förädlade plantor kan ge upp till 25 procent högre tillväxt i den nya skogen, jämfört med icke förädlade plantor. Det innebär kortare omloppstider och högre ekonomisk avkastning.

Inom södra finns en lång erfarenhet och stor kompetens när det gäller skogsföryngring och plantproduktion. Efter att ha jobbat med inhemskt material, började på 1970-talet import av så kallade nordostprovenienser, det vill säga material från framförallt östra Polen och Vitryss­land. Dessa granplantor hade både större tålighet mot vårfrost och längre växtperiod på hösten, och dessutom var tillväxten omkring 8 procent högre än hos det inhemska materialet. Material till tallplantor började tas från särskilt bra bestånd i Sverige.

Både gran- och tallplantorna utvecklades sedan vidare i plantager och den så kallade andra generationens plantor har 12-16 procent högre tillväxt än icke förädlade plantor. I nästa utveck­lingssteg har de bästa egenskaperna i andra gene­rationens plantor valts ut och plantor med 20-25 procent högre tillväxt finns nu på marknaden.

Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor, berättar att Södra just nu är i början av över­gången till plantor från tredje generationens fröplantager.

– Över 90 procent av de plantor som vi idag säljer är förädlade plantor från plantager. Under de närmaste fem åren kommer vi successivt att få tillgång till tredje generationens tall- och gran­plantor. Det innebär att de bestånd som avverkas de närmaste åren till en del kommer att kunna föryngras med plantor med upp till 25 procent högre tillväxt.

Utvecklingen går vidare och Södra jobbar idag med så kallad vegetativ förökning av elitstick­lingar som kommer att ha upp till 35 procents bättre tillväxt än icke förädlade plantor.

– I kombination med utvecklade skötsel- och planteringsmetoder kommer vi med vårt förädlade plantmaterial snabbt att få upp höga virkesförråd i de nya skogarna och med det kor­tare omloppstider och högre ekonomisk avkast­ning, förklarar Johan Jonsson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.