phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Fortsatt god avsättning för det sågbara lövet

Fortsatt god avsättning för det sågbara lövet

I mitten av september kom beskedet att Södra avvecklar lövsågverket i Djursdala. I och med avvecklingen slutar Södra att såga löv. Södra ökar i och med detta nu försäljningen till externa kunder för att säkerställa avsättning och kan därmed bibehålla en hög ambition i lövskogsskötseln.

Södra förvärvade lövsågverket i Djursdala 2009 och det är med sin årliga produktion på 15 000 kubikmeter ett av Södras minsta sågverk. Djursdala producerar trävaror av ek och björk.

– Djursdala har gått med förlust under en längre tid och står inför stora investeringar om produktionen skulle fortsätta. Vi har haft såg­verket till försäljning, men inte fått några bud om att fortsätta driva verksamheten vidare på plats, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef för Södra Wood. 

En lönsam sågverksindustri är viktigt för Södras medlemmar.

– Vi har trots stora ansträngningar tyvärr inte uppnått lönsamhet och mot den bakgrunden avvecklas sågverket, vilket berör alla 15 medar­betare. Den största svårigheten har varit att hitta långsiktigt lönsam avsättning. För löv är det helt andra säljkanaler och marknadsstrukturer än vi vanligtvis jobbar med, säger Jörgen Lindquist.

Södra har redan andra vägar för avsättning av medlemmarnas lövsågvara och kommer att ytterligare stärka samarbeten med externa köpare.

– Vi kommer att öka försäljningen till externa kunder för att säkerställa avsättning för medlem­marnas lövsågvara till marknadsmässiga priser och kan därmed bibehålla en hög ambition i lövskogsskötseln, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef på Södra Skog.

Att Södra inte sågar i egen regi förändrar ingen­ting när de gäller de höga skötselambitionerna.

I Södraskolan finns kursen björk, asp och al. Där lär du dig mer om lövträden, var de trivs och skötseln av dem. Kursen ska höja kunskapen hos deltagarna så att man på ett bättre sätt kan tillvarata den möjlighet till produktion och lönsamhet som man har på den egna fastigheten. Detta ska göras samtidigt som man bibehåller en hög natur­vårdsambition. Läs mer om Södraskolans kurser på www.sodra.com.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.