phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Utökad satsning på skogsekonomisk rådgivning

Utökad satsning på skogsekonomisk rådgivning

Under hösten utökar Södra sina resurser inom skogsekonomisk rådgivning. Efter nyanställningar av erfaren personal finns två skogsekonomer på varje region och en skogsekonom i Stockholm. Gruppen får även en chef i Roger Axelsson.

– Efterfrågan på våra skogsekonomiska tjänster har varit över förväntan, säger Roger Axelsson, skogsekonom på Region Väst och nytill­satt chef för den skogsekonomiska gruppen inom Södra. Sedan vi startade med de skogsekonomiska tjänsterna i början av året har inströmningen av uppdrag varit så stor att vi nu anställer ytterligare två personer, båda med bred erfarenhet från bran­schen och inom skogsekonomi.

Södras skogsekonomer (fr.v.): Rolf Fransson, Viktor Silvemark, Lars-Göran Lönn, Magnus Gustavsson, Nicklas Kloo, Roger Axelsson. Rolf Fransson är ny på Region Syd sedan den 1 september. Han kommer närmast från Landshypotek Bank i Växjö där han arbetat med skogs- och lantbruksfastigheter.

Mats Larsson började som skogsekonom på Region Väst den 1 oktober. 

Många fastighetsvärderingar

Hittills har de flesta av skogsekonomernas upp­drag gällt fastighetsvärderingar samt ägarskiften, där fastighetsvärdering också ingår.

– I många fall är ägarskiftet detsamma som ett generationsskifte, säger Roger Axelsson. Vi känner ett stort förtroende från medlemmarna och det har också funnits en stor efterfrågan på att Södra ska tillhandahålla den här typen av tjänster. Behovet har ökat under de senaste åren då många medlemmar blivit äldre och generationsskiftet kommit närmare.

I samband med generationsskiftet är vanligtvis även skogsinspektorn involverad i arbetet.

– Många generationsskiften tar tid att genom­föra eftersom fastigheten ofta ska anpassas så att förändringen blir så enkel och förmånlig som möj­ligt för både den yngre och den äldre generationen. Det kan innebära ett par år av planering och av­verkning och då underlättar det om även skogsin­spektorn är insatt i processen. Samtliga skogseko­nomiska tjänster beställs också av skogsinspektorn.

Med två skogsekonomer per region och en skogsekonom i Stockholm tycker Roger Axels­son att gruppen är väl rustad för att ta hand om förfrågningar och uppdrag.

– För att klara av toppar i efterfrågan kommer vi också att etablera lokala samarbeten med andra aktörer där det behövs.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.