phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Stort engagemang och en vilja att påverka

Stort engagemang och en vilja att påverka

En undersökning om hur förtroendevalda i Södra uppfattar sitt uppdrag har genomförts. Den visar att de har ett stort engagemang och trivs med uppdraget, men att de skulle vilja ha ännu bättre kännedom om Södras strategi och mer möjligheter att påverka den egna rollen.

I södras kooperativa strategi ingår att utveckla medlemsverksamheten och de förtro­endevalda medlemmarna. Målen i strategin har diskuterats fram i samråd med förvaltningsrådet*, och ett viktigt mål handlar om de förtroende­valdas uppdrag. Under sommaren har under­sökningsföretaget CMA Research, som även har genomfört Södras medlemsundersökning, genom en webbenkät frågat de förtroendevalda hur de ser på sitt uppdrag, vad de behöver hjälp och stöttning med och hur arbetet i förtroenderåden fungerar.

Högt engagemang

Resultatet av undersökningen visar att de förtroendevalda har ett högt engagemang. Generellt trivs de bra i sin roll. De allra flesta tycker att uppdraget känns meningsfullt och att de har möjlighet att utvecklas. Arbetet i förtroenderådet fungerar också bra – det finns god gemenskap, stor öppenhet och man lyssnar på varandra. Sam­arbetet med personalen på verksamhetsområdet fungerar också bra. Att man till stora delar trivs bra med uppdraget syns också genom att många skulle rekommendera andra personer att ta ett uppdrag som förtroendevald i Södra.

Trots dessa positiva signaler finns det också en förbättringspotential inom några områden. De förtroendevalda känner att deras kännedom om Södras strategi behöver bli bättre liksom möjligheten att förankra beslut. De förtroendevalda efterfrågar också ökade möjligheter att kunna påverka utformningen av uppdraget

– Svaren visar att våra förtroendevalda känner att de har stora möjligheter att ställa frågor och initiera diskussioner. En viktig faktor för att man ska trivas med uppdraget är att det ska vara lätt att komma i kontakt med styrelse och ledning. Många av våra förtroendevalda vill ha bättre insyn i Södras verksamhet för att både kunna förankra beslut och påverka den framtida inriktningen, säger Magnus Berg, medlemschef i Södra.

Undersökningen visar även att de förtroende­valda vill ha ökad datorkunskap och att de vill bli bättre på att hålla i möten och tala inför publik.

I slutet av augusti presenterades resultatet av undersökningen för förvaltningsrådet och förtro­enderådsordförandena har nu fått i uppdrag att återkoppla och diskutera det ute i sina respektive förtroenderåd.

Viktigt med kontinuitet

Lars-Ove Johansson

Lars-Ove Johansson är ordförande i förvaltnings­rådet och ordförande i Ljungby skogsbruksområde. Så här kommenterar han undersökningen:

– Jag tycker att det är jätteviktigt att vi nu har gjort den här undersökningen bland våra förtro­endevalda. På så sätt ser vi var vi befinner oss och vilka punkter vi behöver jobba extra med. Sen är det viktigt med kontinuitet – det får inte stanna vid bara den här undersökningen.

– Resultatet visar att kommunikationen mellan styrelsen och de förtroendevalda behöver bli bättre. I förvaltningsrådet kommer bland annat många frågor om exempelvis vår industri upp och här behöver vi bli ännu bättre på att kommunicera.

Lars-Ove berättar att han också har märkt att många förtroendevalda känner en stor frustration när det kommer till datorkunskap – kraven är höga och man känner att man inte alltid mäktar med att leva upp till dem. Så här behövs en insats, menar han.

Resultatet i undersökningen och förtroenderådens förslag på åtgärder blir nu viktiga inspel i det fortsatta arbetet med att utveckla de för­troendevaldas uppdrag, förklarar Petra Patcha, medlemsutvecklare i Södra.

– Ett första förbättringssteg blir att i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ta fram grund­läggande utbildningar i datakunskap, mötesteknik och presentationsteknik. Dessutom kommer vi att gemensamt arbeta för att förbättra informations­gången mellan förvaltningsråd, förtroenderåd och medlem, säger hon.

– Att de förtroendevalda får möjlighet att komma med förslag på förbättringsåtgärder kom­mer i sig att öka deras möjligheter att påverka sitt uppdrag, säger Lars-Ove.

* Förvaltningsrådet utgörs av de medlemmar som är förtroenderådsordföranden i de 36 skogsbruks­områdena.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.