phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ökat fokus på skogsägaren i förbättrad webb och app

Ökat fokus på skogsägaren i förbättrad webb och app

Precis före semestern lanserades nya www.sodra.com. Gamla Skogsägarnätet ingår som en del i den nya webben.

kunskap på webb och app

Som Södramedlem har du tillgång till mycket kunskap via dator, mobil och surfplatta. Snabbt och enkelt får du information om såväl din fastighet som ditt medlemskap och skogsskötsel i stort. Oavsett hur aktiv du är i skogen har du stor användning av appen Skogsägare samt av Södras webbplats där du har din egen avdelning Min skogsgård.

De senaste åren har webben blivit en allt viktigare informations­källa för skogsägare. Syftet med förändringarna på Södras webb är att göra det enklare för skogsägaren att hitta och ta till sig den informa­tion som finns där.

– Baserat på synpunkter från framför allt våra medlemmar har vi nu lanserat en helt ny webb där vårt gamla Skogsägarnät ingår som en del, berättar Andreas Lindholm som ansvarar för Södras utveckling av digital kommunikation.

Logga in på Min skogsgård

Mycket av innehållet på den nya webbplatsen fanns även tidigare, men har till stora delar skrivits om och gjorts tydligare. Något som är helt nytt är informationen om Södra­skolans kurser, se artikel här intill.

Som medlem i Södra når du alla dina tjänster på webben genom att logga in (bild 1) och välja inloggning till "Min Skogsgård" (bild 2). När du loggat in tänds en gul knapp med titeln "Min Skogsgård" längst upp till höger. Genom att klicka på den får du upp en gul meny som visar alla tjänsterna (bild 3).

Bild 1. Logga in på www.sodra.com.

 

Bild 2. Välj inloggning till "Min skogsgård".

 

Bild 3. Den gula menyn ger dig tillgång till alla e-tjänster.

 – Här finns alla tidigare e-tjänster från Skogsägarnätet grupperade på ett överskådligt sätt, säger Andreas Lindholm. De flesta har anpassats för bruk i mobilen. Mina dokument har utvecklats så att det är lätt att filtrera fram en viss typ av dokument, till exempel årsbesked, vilket är prak­tiskt i deklarationstider. Det har inte lanserats några helt nya funktioner, men en hel del små finesser och förbättringar.

Användbart verktyg

Med appen Skogsägare är fastighets­karta och eventuell skogsbruksplan från Södra tillgängliga i fält på mobil eller surfplatta, även utanför mobilnätets täckning. Har enheten stöd för GPS går det även att se på kartan var man befinner sig.

– Appen är ett användbart verktyg i fält, menar Larz Teke, verksam­hetsutvecklare på Södra och själv skogsägare. Det går enkelt att märka ut var det finns vindfällen som behöver tas om hand och det går att följa ett avverkningsuppdrag genom att se statusen för de olika moment som ingår.

Nya funktioner i appen

Ambitionen med appen är att en skogsägare som sitter med mobilen i handen på tunnelbanan i Stockholm ska ha bättre koll på sin skog än om han eller hon befinner sig i skogen utan mobilen.

– Nytt i appen är nu möjligheten att i kartformat se vilka platser på fastigheten som riskerar att få stora ansamlingar av vatten vid kraftigt regnande, säger Larz Teke. Det är information som kan vara bra för den som exempelvis planerar en ny skogsväg. Det är också möjligt att se vilka som äger grannfastigheterna, något som underlättar inför sam­arbeten eller om man behöver köra en stor maskin över annans mark. Vi jobbar också med att presentera avdelningsinformation från skogs­bruksplanen på ett tydligare sätt, eftersom olika data kan vara olika relevanta för olika avdelningar. Exempelvis är kanske inte antalet kubikmeter det mest intressanta för ett NO-bestånd. Där vill man snarare få fakta om naturvärden. Vi har tillgång till väldigt mycket data och ambitionen är att vara transparenta och visa så mycket som möjligt i appen. Men det ska alltid ske på ett relevant och tydligt sätt.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.