phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nu finns också blått i den gröna skogsbruksplanen

Nu finns också blått i den gröna skogsbruksplanen

Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn. Därför behöver vi förvalta den väl och se till att de värden som finns tas väl omhand. I och omkring skogens vattendrag lever insekter, musslor, fiskar och fåglar. För att ta hänsyn till dem har Södra tagit initiativet till att införa målklassning av skogsvatten.

Från 1 september ingår blå målklasser i Södras gröna skogsbruksplan. Det innebär att planen tar hänsyn till skogens vatten.

När planläggaren gör upp skogsbruksplanen delar han eller hon in både skogsbeståndet och vattendragen i olika klasser som avgör hur de ska skötas för att få bästa avkastning och för att få ta hänsyn till de olika värden so

det finns fyra blå målklasser:

VG – Vattenmiljö med generell vattenhänsyn. Här visar du den hänsyn som normalt krävs enligt miljöcertifiering och skogsvårdslagen.

VF – Vattenmiljö med förstärkt vattenhänsyn. Här finns en förstärkt ambition för kantzonen, mängden död ved och hänsynen vid körning.

VS – Vattenmiljö med särskilda åtgärder. Här är ambitionerna höga. Aktuella åtgärder kan vara återskapande, nyska­pande eller restaurering. Hur dessa åtgärder ser ut avgörs från fall till fall och beroende på målet med insatsen.

VO – Vattenmiljö som lämnas orörd. Här finns känsliga vattenmiljöer som mår bäst av orördhet. Dessa områden har redan eller kan få höga natur­värden.

m finns. Södras planläggare har fått utbildning i blå målklasser och redan under sommaren har det skett en tjuvstart med de blå målklasserna i planer som upprättats.

Varför införs detta?

– En hög produktion kräver tydlig naturhänsyn. Vi måste vara duktiga på att ta hänsyn till naturvärden vid vatten, fast vi har hög produktion på områden intill. Vi har nu ett verktyg för att finna och hantera naturvärden vid vatten, säger Per-Erik Larsson, vattenekolog på Södra skog.

När skogsproduktion och naturhänsyn kan samsas kan skogsägaren behålla rätten att arbeta med frihet under ansvar även i fortsättningen.

Planläggaren gör en bedömning av vilka naturvärden som finns, hur människor påverkar vattendragen, hur känslig miljön är för erosion och om det finns andra värden, till exempel kulturhistoriska lämningar.

Tanken bakom blå målklassning är densamma som används för

avvägning mellan produktion och miljö i skogsbruksplanen. Med en naturvärdesbedömning av vattendragen som stöd anges blå målklassning som visar ambitionsnivån för hänsynen till ett vattendrag och vilka åtgärder som kan göras.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.