phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Lite skador

Lite skador hittills – men faran är inte över

Efter en sommar med fint semesterväder på många håll är vi många som oroar oss för granbarkborrens framfart i skogen. Hittills har skadorna varit små men på flera håll har granbarkborrarna svärmat en andra gång så sent som i månadsskiftet juli-augusti och det ser vi inte effekterna av riktigt än.

I fällfångsterna från skogs­styrelsens övervakningsområden syntes tydliga svärmningar första halvan av maj och kring månads­kiftet maj-juni. Under midsommar­veckan svärmade granbarkborrarna igen. Då var föräldrarna klara med den första kullen och lade en ny kull när vädret var varmt och torrt – så kallade syskonkullar. Skador på trä­den börjar synas tydligt några veckor efter svärmningen då de skiftar färg från grönt till rött och sedan brunt.

– Vi har intervjuat samtliga områ­deschefer om vad inspektorerna har sett i skogen under augusti månad och det ser med några få undantag ut att vara mycket lite skogsskador från de inledande svärmningarna, säger Magnus Lindén, skogsskötselrådgivare på Södra.

Det är vanligt att de första svärm­ningarna inte ger så stora skogsskador. I maj och början av juni finns det fortfarande ganska gott om vatten i marken så träden är i god kondition. Då finns även färska hyggesrester och färskt, nyavverkat virke kvar i skogen och då väljer granbarkbor­rarna att lägga sina ägg där istället för att ge sig på de levande träden som har sitt försvar kvar.

Andra generationen har svärmat

Om vädret är varmt och torrt kan den nya generationen granbarkborrar hinna utvecklas från ägg till flyg­färdig insekt så snabbt att de hinner svärma samma år. Det blir en så kal­lad andragenerationssvärmning.

Skogsstyrelsen har tre perma­nenta övervakningsområden där man tömmer granbarkborrefällor regelbundet och inventerar hyggen och hyggeskanter efter angripna träd i slutet av säsongen. I Ljungby svärmade borrarna igen de två sista veckorna i juli.

– Detta har säkerligen skett på fler ställen än i Ljungby med tanke på vädret, säger Magnus Lindén.

– Sena svärmningar ger ofta upp­hov till mer skogsskador eftersom det är torrare i marken på sensommaren och i år är det ju riktigt illa med vattentillgången så träden är rejält försvagade på många ställen. Insek­terna kan också ha blivit betydligt fler efter den första svärmningen.

Leta efter angripna träd


Det tar några veckor innan skador syns tydligt på träden, så man kan inte blåsa faran över än. Tvärtom är det jätteviktigt att nu gå runt i sin skog och titta efter träd som börjar skifta färg från grönt till brunt. Som vanligt är det i den äldre granskogen som risken är störst.

– Leta i närheten av angrepp från 2015 och kvarlämnat virke från av­verkning hösten 2015 – våren 2016. En vindfälld gran som inte upparbe­tats höjer risken för angrepp rejält, säger Magnus Lindén.

Ett normalår finner man ofta skador framför allt i beståndskanter där solen ligger på, men ett år som detta är träden stressade av torka på många fler ställen än så. Skador från senare svärmningar har en tendens att sprida sig längre in från bestånds­kanterna än skadorna från de första svärmningarna.

– Börja leta i kanter mot hyggen och ungskog, men gå även in i bestånden och leta, tipsar Magnus.

En positiv faktor är att säsongen inleds med en historiskt sett mycket låg population av granbarkborrar. Jämfört med hur det såg ut för exakt tio år sedan, då populationen byggts upp i stormvirket efter Gudrun, så är detta en helt annan situation.

– Tittar vi på Södra som helhet kan vi inte i år, och knappast heller nästa år, få den typen av storskaliga skogsskador som vi då riskerade ef­tersom det inte finns så många gran­barkborrar. Men det kan fortfarande bli besvärligt, säger Magnus Lindén

– I de områden där torkan varit mest långvarig, framför allt i östra Götaland, förväntar vi oss störst skador.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.