phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Lenas ledare

Ett steg vidare med styrande hållbarhetsmål

Hållbarhet är en viktig del av Södras strategi och varumärke. I många år har vi gemensamt utvecklat bättre arbetsmetoder och bättre planering.

En skogsägare vill naturligtvis både att skogsgårdens ekonomi ska utvecklas och att det ska ske så effektivt och miljövänligt som möjligt. Södrasatsningar som gröna körkort och blå körkort uppskattas av både medlemmar, medarbetare och entrepre­nörer. Rätt använt bidrar kunskap om hållbar­het också till en bättre ekonomisk utveckling. Ett exempel. Packningsskador och körskador förstör och därför är markskoningsgarantin en viktig del i ett skogsbruk som är bättre för alla.

Under senaste året har medarbetare, medlemmar, samarbetspartners och olika intressenter bidragit till ett stort strategiskt arbete som tar oss ett steg vidare. Femton hållbarhetsmål för koncernen har mejslats fram. De bygger på FN:s beslutade globala hållbarhetsmål som har hållbar ekonomi, social utveckling och miljöhänsyn som likvärdiga grundstenar. Våra mål utgår från detta men fokuserar förstås på skogen, fibern och skogsgårdens ekonomi.

Styrelsen har nu beslutat anta strategin och lyfta upp tre mål som koncernövergripande hållbarhetsmål.

/lena ek

Styrelsen har nu beslutat anta strategin och lyfta upp tre mål som koncernövergripande hållbarhetsmål. De jämställs med våra finansiella mål och struk­turen för åtgärder och uppföljning kommer att likna dem som vi har för ekonomiska nyckeltal.

Först ska Södras produktion vara fossilfri 2020 och Södras transporter vara fossilfria år 2030. Vi har kommit en lång väg sedan beslutet om att utveckla fjärrvärme och produktion av grön el från värmeöverskott och användning biflöden i vår massaproduktion. Massan är i sig grunden för många produkter som leder till bättre hälsa och bättre miljö för massor av människor och våra bruk är i princip redan fossilfria i drift. Trähus har väldigt bra miljö­värden. Vårt utvecklingsarbete på energiom­rådet har lett till stor respekt, minskade av­fallsproblem och tydligare varumärke men är också en viktig produkt som bidrar med en stor del av förädlingsvärdet. Södra står för cirka fem procent av landets produktion här, något att vara stolta över. Vi kan fortsätta på samma väg. Mer energi, mer fordonsbränsle, smartare transporter och andra innovativa lösningar.

Det andra målet är att skogstillväxten på Södras medlemsfastigheter från 2015 till 2050 ökar med tjugo procent. Det är också ett tufft mål men kombinationen av kunskap, teknikutveckling, bättre plantor och bättre metoder gör det möjligt att nå.

Allt bygger förstås på att vi sköter våra skogar på ett effektivt och hållbart sätt.

/lena ek

Allt bygger förstås på att vi sköter våra skogar på ett effektivt och hållbart sätt. Men det känns verkligen viktigt att en del av innovation och forskning fokuserar på att bidra till medlemsskogens förbättring. Vi ser redan nu hur antalet icke godkända trakter vid slutavverkning har minskat dramatiskt de sista fem åren. Det är bara ett exempel på hur biologisk mångfald, sociala värden och kulturvärden kan gå hand i hand med en modern skogsskötsel. Jag hoppas att ni alla använder bättre plantmaterial med giftfritt plantskydd när ni planterar, det vill säga Södraplantan! Den fantastiska nordiska fibern kan ju vara stommen i så många fossilfria material och den fibertillväxten behövs. Men för att ett såhär tufft tillväxtmål ska nås krävs att familjeskogsbruket kan fortsätta att bestämma över sin egen mark och därmed att balansen produktion-miljöskydd bibehålls!

Det tredje målet är en nollvision för arbets­skador och att arbetsskadefrekvensen minskar med femton procent per år till 2020. Vi har redan en för industrin och skogsbruket förhål­landevis låg nivå, en god organisation och stort fokus på att förhindra arbetsskador hemmavid och på jobbet. Men frågan är ändå så viktig att styrelsen vill skärpa våra gemensamma åtaganden och åtgärder.

Ett av de uppdrag stadgan ger oss är att bevaka näringspolitiken.

/lena ek

Ett av de uppdrag stadgan ger oss är att bevaka näringspolitiken. Det är många frågor som rör sig i Stockholm och Bryssel. Mycket handlar om äganderätten och statens roll gentemot den enskilda människan och skogsägaren. Vi förstärker därför med nya medarbetare som ska jobba med näringspolitik, äganderätt och hållbarhet. I bekymmersamma situationer behövs samarbete, det är också en del av meningen med föreningen!

Slutligen vill jag säga ett extra tack till det gäng som jobbat med skogskollo under sommaren! Det har varit lyckat och uppskattat och signalerar framtidstro till oss alla!

Lena Ek, ordförande i Södra

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.