phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Kassaflöde

Analys av skogsgårdens ekonomiska möjligheter

Att ha koll på ekonomin är själva grunden för ett sunt och lönsamt företagande. För skogsgården, där intäkter och utgifter kan variera kraftigt mellan enskilda år, kan man ha stor nytta av en långsiktig plan som visar hur det ekonomiska utfallet påverkas av de åtgärder som ska göras på fastigheten.

Utförliga beräkningar

kassaflöde

Kassaflödesanalysen har skogs­bruksplanen som grund och ger en årlig bedömning av intäkter och kostnader inklusive hantering av skatter. Kassaflödet kan exem­pelvis användas inför ett fastig­hetsförvärv eller som verktyg för långsiktig budget/planering.

Södras kassaflödesanalys gör en bedömning av alla intäkter och kostnader för skogsgården under den kommande tioårsperioden, uppdelat på enskilda år. Analysen bygger på skogsbruksplanen och kräver att det finns en uppdaterad och relativt ny sådan.

– Vi har skräddarsytt en egen mall att följa när vi gör kassaflödes-analysen, berättar Roger. Analysen tar naturligtvis hänsyn till skatter, skogsavdrag, räntefördelning och annat som påverkar nettot varje år. Men den beräknar också Södras mer­värden i form av efterlikvider, insatsränta och vinstdelning. Vi tar till och med hänsyn till hur insatskapitalet förändras beroende på vilken typ av avverkningsnivå som planeras under tioårspe­rioden, så det är väldigt utförliga beräkningar vi gör.

Bra för många

Med den tioåriga prognosen för skogsgårdens eko­nomiska utfall är kassaflödesanalysen användbar för många typer av skogsägare.

– Analysen är riktigt bra för den som funderar på att förvärva en fastighet, eftersom den visar svart på vitt om det är möjligt som köpare att klara investeringen. Pengarna måste ju räcka och inte ta slut efter några år. Av samma anledning är analysen ett bra hjälpmedel vid generationsskiften.

Lägre lån medför lägre årliga skuldräntor.

Den unga generationen känner extra trygghet när analysen visar att det kommer att gå ihop sig ekonomiskt.

Roger menar att kassaflödesanalysen även kan vara ett lönsamt verktyg för skogsägare som inte planerar tillköp eller generationsskifte.

– Många tänker inte på vilket stort kapital sko­gen representerar. De gör kanske sin årliga avverk­ning och så är det bra med det. Men tillsammans kan kassaflödesanalysen och skogsbruksplanen visa på olika ekonomiska möjligheter. Exempelvis kan man med analysen som grund planera sin deklaration och optimera skatteutfallet över flera år för att matcha dagens intäkter med framtida kostnader och investeringar.

Muntlig genomgång

Kassaflödesanalysen börjar med ett startsamtal där man diskuterar upplägg utifrån skogsägarens mål, avverkningspotential, andel egen finansie­ring/lån samt eventuella sidoinkomster.

Fastighetens belåningsutveckling påverkas av amorte­ringstakten.

– Sedan arbetar vi fram ett huvudalternativ som presenteras i text och med pedagogiska bilder, tabeller och diagram, säger Roger. Efter leverans ingår även en muntlig genomgång av analysen med skogsekonomen eller skogsinspektorn. Jag tror att det här är en tjänst som vi kommer att ar­beta mycket med i takt med att allt fler upptäcker fördelarna med en långsiktig ekonomisk plane­ring.

Södra levererar kassaflödesanalysen både som utskrifter i en mapp samt som pdf-fil via e-post.

Den gröna linjen visar den samlade virkesleveransen och den blå visar virkesleveransen inklusive Södras vinstutdel­ning. Skillnaden mellan de båda kurvorna visar värdet av att vara medlem och ägare i Södra.

 

 

 

 

 

 

Fastighetens totala rörelseresultat påverkas av bland annat
avverkningsnetto, skogsvårdskostnader och efterlikvid.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.