phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Kampen mot 400 kV-ledningen går vidare

Kampen mot 400 kV-ledningen går vidare

Kampen mot den planerade sträckningen av 400 kV-ledningen från Ekhyddan till Hemsjö fortsätter. Södra och LRF kräver att fler tekniska och marksnåla alternativ presenteras. I slutet av augusti presenterades konsultrapporten för länens riksdagsledamöter för att uppmana till opionsbildning.

Responsen på budskapet från Pöyrys rapport var tydlig när LRF och Södra mötte riks­dagsledamöterna Krister Örnfjäder (S), Laila Naraghi (S), Anders Åkesson (C), Jan R Andersson (M) och lokala politiker. Samtalen handlade om behovet av en konsekvens­analys, att utreda hur markintrång ska handläggas och att anordna ett seminarium i riksdagen om konsekvenserna av intrång.

Konsultföretaget Pöyry presenterade i våras på uppdrag av LRF, Södra och berörda kommuner sin rapport om konsekvenserna av den 20 mil långa 400 kV-ledningen i sydöstra Sverige. Rapporten visar på stora brister i samråd och utebliven dialog. Avsaknad av analys och diskussion kring tekniska och marksnåla alternativ har utestängt människor från att påverka. Gör om och gör rätt, det är budskapet!

Markägare har överklagat länsstyrelsernas beslut att ge Svenska Kraftnät rätt till förundersökning. Regeringen har dock fastställt beslutet om rätt till förundersökning. Men genom kommuner, nätverk, LRF och Södra går kampen vidare ända fram till det finns lagakraftvunna beslut. Ett absolut krav är att fler tekniska marksnåla alternativ presenteras.

För att öka genomslagskraften har LRF och Södra träffat länens riksdagsledamöter och lokala politiker för att presentera konsultföretaget Pöyrys rapport och uppmana dem att skriva motioner och medverka till opinionsbildning.

– Tillsammans med enskilda ledamöter kommer vi även att arbeta för ett öppet seminarium i riksdagen kring konsekvenserna av intrång, säger Södras näringspolitiska samordnare Mats Blomberg.

Till seminariet som troligen hålls under senhösten kommer aktörer som ABB, Pöyry, Svenska Kraftnät med flera att bjudas in.

Under den fortsatta processen med koncessionsansökan och annat kommer LRF och Södra att agera tillsammans med nätverken mot luftledningen och kommunerna. Förhoppningsvis kan det också bli medialt intressant för att hålla grytan kokande.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.