phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Principer för Södras affärer

Principer för Södras affärer

Principerna för Södras affärsformer har tagits fram för att tydliggöra våra kooperativa värden och hur de tar sig uttryck i affärerna med medlemmarna. Principerna vägleder oss i prissättning, affärsvillkor och affärsformer. De hjälper oss också att agera samstämmigt och ger oss en bra grund för dialog och utveckling. Principerna är resultatet av ett gemensamt arbete mellan Södra Skog och en arbetsgrupp med förtroendevalda medlemmar. I april beslutade Södras styrelse de sju affärsprinciperna.

Södras sju affärsprinciper
Symbolerna för Södras sju affärsprinciper.

Långsiktigt hållbart
Södra agerar trovärdigt och långsiktigt för att skapa hållbara och växande relationer med befintliga och nya medlemmar. Södra är en förening som ska hålla i generationer.

Del av vinsten
Södras medlemmar delar affärsrisken för de investeringar som gjorts i föreningens verksamhet. Som ägare har de rätt till del av den vinst som verksamheten skapar.

Balanserad fördelning 
Södra ska fördela affärsrisk och förtjänst balanserat. Kollektiv och individ ska inte utsättas för orimliga risker och de förtjänster som skapas ska fördelas rättvist.

Prestationer som gynnar helheten premieras
Uppoffringar som gynnar kollektivet premieras. Det gäller såväl rationalitet som familjeskogsbrukets marknadsanseende.

Öppet och transparent
Medlemskapet är öppet för alla som uppfyller stadgekraven. Södras erbjudande och agerande är transparent och går att granska.

Rättvisa mellan medlemmar
Tydliga och fasta spelregler, marknadspris och likvärdig behandling mellan medlemmar är fundament i föreningen. Med undantag för transportkostnader tar varje medlem ansvar för de kostnader och får till dels de nyttor som medlemmen ger föreningen.

Ansvarstagande för helheten
Södra agerar för skogsägarnas bästa, särskilt i svåra situationer. Avsättning på kort och lång sikt, forskning och utveckling, hållbart brukande och marknadsförutsättningar är viktiga ansvar för föreningen.

Läs mer om Södras affärsprinciper

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.