phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Vad innebär det att min skog är certifierad?

Vad innebär det att min skog är certifierad?

Certifiering av skog under Södras paraply innebär att skogsägaren förbinder sig att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk utifrån kraven i PEFC och FSC:s standarder. – Det är viktigt gentemot omvärlden och våra kunder att kraven uppfylls, säger tf miljöchef och certifieringsspecialisten Tomas Rahm.

Södra Skogsdag i Sännås, hos Mats och Agneta Helge, mellan Smålandsstenar och Gislaved.

Certifieringen av skogsbruket bygger på att hela produktionskedjan uppfyller kraven: skogsägaren sköter sin skog med tanke på produktion, naturvård och social hänsyn. Entreprenören ska klara PEFC:s krav på entreprenörer och virkesköparna ska kunna spåra virkets ursprung till den certifierade fastigheten. 

Intern och extern kontroll 

Varje år kontrolleras hur kraven i certifieringen efterlevs utav både interna och externa revisorer. 

– Vi strävar efter att göra revisionen till en utbildningsdag. Skogsägaren och vår inspektor kan ställa frågor till revisorn som är väl insatt i standardkraven och dess tillämpning. Många inspektorer och skogsägare uppfattar generellt det som en mycket givande och lärorik dag att få delta vid revisionen. 

Krav på entreprenören 

PEFC har kravet att skogliga entreprenörer ska vara certifierade. Certifieringen för entreprenörerna genomförs inte av Södra utan det genomförs av andra organisationer, till exempel EC Skog. För Södra är det mycket viktigt att utbildning och certifiering av entreprenörer fungerar bra. 

– Då merparten av alla skogliga åtgärder genomförs av skogliga entreprenörer är det viktigt att de är väl utbildade i standardkraven och hur de ska tillämpas, säger Tomas. 

Vid fältbesöken tittar man bland annat på skogsbruksplanen och vilka entreprenörer som använts. Skogsägarna ska både anlita en certifierad entreprenör och ha ett skriftligt avtal. 

– Det här är en bit vi ofta behöver påminna om, men det är viktigt för alla inblandade. Vi vill ha duktig personal och att alla ska vara certifierade. De som vänder sig till Södra kan vara säkra på att entreprenören är certifierad, men för dem som anlitar entreprenörer på egen hand har vi en avtalsmall, "Avtal för köp av entreprenadtjänst", som visar vad som krävs. Avtalsmallar och annan information finns på vår webb, berättar Tomas. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.