phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Granbarkborresvärmningen har börjat

Granbarkborresvärmningen har börjat

I slutet av vecka 19 började granbarkborren svärma i Södras område. Det visar Södras svärmningsövervakning som pågår sedan vecka 15 i de områden som förra året drabbades hårt av angrepp. Eftersom sommarvärmen fortsätter under veckan kan vi räkna med att huvudsvämningen nu är i gång.

Granbarkborre som börjat flyga iväg och slår med vingarna.

- Vi har fått in rapporter om angrepp på vindfällen och avverkad skog. Nu är det därför viktigt att skogsägarna letar upp och upparbetar skadad skog från vinterns stormar och snöbrott. Att få ut denna ved så snabbt som möjligt från skogen, helst innan föräldradjuren lämnar, ger den absolut största skogsskyddsnyttan. Risken är annars stor för fortsatta angrepp på stående skog senare under sommaren, säger Henrik Holmberg, skogsskötselchef i Södra. 

När dagstemperaturen nu har börjat stiga upp emot 20 grader vaknar granbarkborren till liv och börjar svärma. Huvudsvärmningen brukar vara avslutad efter ett par veckor om värmen håller i sig. 

- Den senaste veckan har svärmningsaktivitet registrerats i samtliga områden som övervakas och det är vår bedömning att årets huvudsvärmning nu har startat. De olika fällornas placering och fångster finns i granbarkborrekartan på vår webb: www.sodra.com/granbarkborrekarta. Här kan man följa var, när och i vilken utsträckning granbarkborren svärmar, berättar Henrik Holmberg.

Inventera din granskog

Från och med nu och närmsta veckorna är det viktigt att ge sig ut i skogen och leta efter granbarkborreangripna träd. Sök först och främst i områden där du hade angrepp förra året, men även i beståndskanter och i äldre granskog.

- Har det blåst ner träd hos dig eller om du drabbats av snöbrott bör du vara särskilt uppmärksam. Enstaka färska vindfällen och snöbrott kan bli yngelplats för granbarkborren och skador på stormfälld skog kan snabbt sprida sig till den friska, stående skogen. Därför är det mycket angeläget att upparbeta dessa vindfällen så snart som möjligt, uppmanar Henrik Holmberg.

Leta efter och registrera angrepp

Tidigt efter vårsvärmningen hittar du angripna träd genom att identifiera

  • ingångshål på stammen från cirka 1,5 meters höjd och i uppåt
  • brunt borrmjöl på barken, i barksprickor, på grenar och vid stambasen
  • kåda som rinner från ingångshålet och ner på stammen.

Märk ut angripna träd med sprejfärg eller snitselband och registrera angreppen, gärna med hjälp av appen Min skogsgård under ”Insektsskada”.

Agera snabbt

När du har identifierat och registrerat angripna träd är det viktigt att få bort dem från skogen medan granbarkborrarna fortfarande är kvar i trädet. 

- Från det att svärmningen börjar på våren tar det, beroende på vädret, 7-8 veckor innan den nya generationen lämnar träden. Så ju snabbare du avverkar och forslar bort träden desto bättre, säger Henrik Holmberg.

Södra uppmanar till självverksamhet. Kan du inte ta hand om de angripna träden själv, eller om angreppen är omfattande, kontakta snarast din skogsinspektor för hjälp.

Granbarkborressortiment

Granbarkborren har med sig en blånadssvamp in i trädet som efter några veckor missfärgar veden. Men så länge blånaden är ytlig är skadan på virket begränsad.

Södra har ett särskilt sortiment för granbarkborreskadat virke: Specialmassaved barkborre, 1600. Det ger dig bra betalt trots skadorna.

Skyddad skog

Särskilda regler gäller för granbarkborreskador i skyddad skog. Upptäcker du skador där, ta då kontakt med myndigheten och begär ett samrådsmöte.

Håll dig uppdaterad

Aktuell information om granbarkborren hittar du här på Södras webb. Här finns information om bland annat

  • Resultatet av svärmningsövervakningen  
  • Åtgärder vid vårsvärmningen 
  • Hur du registrerar angrepp med hjälp av appen Min skogsgård
  • Aktuellt virkessortiment och reglerna för det

Till granbarkborresidan

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.