phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Läget för älgen - en viktig kunskapskälla för god viltförvaltning

Läget för älgen - en viktig kunskapskälla för god viltförvaltning

Att älg och andra viltstammar är livskraftiga och av god kvalitet är en självklar del av skogsekosystemet. Kunskap kring älgstammens utveckling är en viktig del för att förvaltningen ska fungera väl. Ett av flera kunskapsunderlag är så kallade älgobservationer, som görs varje år under älgjaktens första månad.

Älgtjur i tallskog
I samband med älgjakten, samlar jägarna in uppgifter om antal observerade älgar.

I samband med älgjakten, samlar jägarna in uppgifter om antal observerade älgar, hur många som fälls och hur många jakttimmar som läggs ner. Denna statistik bildar tillsammans med spillningsinventering, trafikolycksstatistik och Äbinresultat, underlag för  målsättningar och åtgärdsförslag.​ Nu finns den nyligen avslutade jaktsäsongens avskjutning och älgobservationer sammanställda. Såväl avskjutning som nedlagd tid på älgjakt minskar tydligt jämfört med föregående år, samtidigt som antalet observerade älgar per jakttimma ökat i sju av åtta län i Götaland. För Götaland som helhet är trenden dock en svag minskning den senaste femårsperioden.  

- Den här statistiken är ett av flera viktiga verktyg för att kunna ta kloka och faktabaserade beslut kring älgförvaltningen. Som skogsägare är det bra att ta del av informationen oavsett om man jagar själv eller inte, då viltförvaltningen har betydelse för skogen och skogsförvaltningen betydelse för viltet. Även om man säkert har en bild av hur det ser ut på sin fastighet och i närområdet gäller det att ta del av landskapsperspektivet, eftersom vilt rör sig över stora områden, säger Johan Frisk, chef för viltförvaltningen på Södra.  

Årets observationer visar också: 

 • Att antalet observerade kalvar per vuxet hondjur och kalvarnas vikt fortsatt pekar nedåt. Denna statistik visar på kvaliteten hos älgstammen och hur den mår.  
 • Att antalet fällda älgar minskade med knappt 25 procent jämfört med föregående år, och antalet nedlagda jakttimmar under första jaktmånaden med knappt 20 procent.​ 
 • Att det fälldes betydligt större andel älgtjurar än hondjur jämfört med tidigare år. 
 • Att antalet trafikolyckor med älg minskade med en procent jämfört med föregående år, men trenden är svagt ökande över de senaste fem åren.​ 

Vill du bredda kunskapsunderlaget ännu mer för din fastighet? Då kan du göra en Fabin-inventering i vår. Ta kontakt med Medlemsservice på 0470-89 100 eller medlemsservice@sodra.com, för att få mer information och personliga inloggningsuppgifter till inventeringsapplikationen. 

Genom graferna kan du ta del av mer utförlig statistik. 

 • Antalet mantimmar under älgobservationsperioden ​ 
 • Antal älgobservationer per mantimma​ 
 • Reproduktionstal​, dvs antal observerade kalvar per hondjur 
 • Viktutveckling för älgkalv​ar 
 • Avskjutning och måluppfyllnad​ 
 • Antal observationer per fälld älg​ 
 • Älgolyckor​ 
 • Älgpopulationens utveckling över längre tid och kopplingen till rödlistning​ 

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Relaterat innehåll

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.