phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Ny utbildning om skogsskötsel i ett förändrat klimat

Ny utbildning om skog i ett förändrat klimat

God och hållbar skogsskötsel ställer stora krav på kunskap hos dig som är skogsägare. I ett förändrat klimat blir utmaningarna ännu större samtidigt som samhällets krav på enskilda skogsägare ökar. För att stötta dig som är medlem i Södra har vi gått samman med Sveriges andra skogsägarföreningar och tagit fram en webbaserad utbildning.

Eld och tät rök vid naturvårdsbränning i Klenemåla
Extrem torka och skogsbränder blir allt vanligare.

Att vara skogsägare och bruka och förvalta skog, kräver god planering och åtgärder både på lång och kort sikt. Omloppstider för ett skogsbestånd sträcker sig över generationer och vad som är rätt eller fel eller vad som skapar mest värde över en omloppstid vet man först efteråt. Tillväxten och den ekologiska balansen i skogen påverkas av många faktorer. Ett faktum är att vi är inne i och står inför förändringar i klimatet med högre medeltemperatur och häftigare vädersituationer än tidigare. Extrema väder med stormar, översvämningar, brand och torka riskerar att bli vanligare. Detta innebär ökade risker för skador av efterföljande skadegörare som svampar, insekter och vilt. Samtidigt ges möjligheter till ökad tillväxt genom längre växtperioder.   

Med ökad kunskap och insikter utifrån forskares samlade erfarenheter och bedömningar är Södras förhoppning att utbildningen ska bidra till att du känner dig tryggare i dina beslut om hur du ska sköta din skog i ett förändrat klimat. Du kan du ta del av utbildningen via Södraskolan.  

- Södra har en viktig roll i att på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklara klimatförändringens betydelse och vilken roll det kommer att spela för dig som medlem. Det är också viktigt att sprida en framtidstro och visa på de möjligheter som finns och att det finns konkreta åtgärder som du kan vidta i din skog, säger Magnus Petersson, skogsbrukschef på Södra. 

Utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan skogsägarföreningarna och LRF genom kompetensutvecklingsrådet KUR. KUR arbetar med kompetensutvecklingsfrågor inom skogsbruk och skogsägande för skogsägare. De tre skogsägarföreningarna är från norr till söder Norra Skog, Mellanskog och Södra. Tillsammans har föreningarna över hundratusen medlemmar som tillsammans äger 5,6 miljoner hektar skog. 

 

Södraskolans kurskatalog

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Mer om utbildning via Södra

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.