phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Ersättningsrätt behöver regleras i lag

Ersättningsrätt behöver regleras i lag

Tjädertupp i naturen intill Södras huvudkontor på Skogsudden i Växjö.

Högsta domstolen har kommit med en vägledande dom om rätt till ersättning när tänkta skogsbruksåtgärder inte kan genomföras av artskyddskäl. Fallet HD tittat på gäller en fastighet där avverkning förbjöds på grund av förekomst av tjäder.

Malin Pettersson näringspolitisk specialist Södra
Malin Pettersson, näringspolitisk specialist på Södra.

– Domslutet är glädjande eftersom det slås fast att det ska utgå ersättning till markägaren. Samtidigt ger inte domen vägledning om hur stor ersättningen ska vara i liknande fall, då det var en bedömning om rimlighet och proportionalitet i det specifika fallet som var avgörande, säger Jonas Rydström, jurist på Södra.

Det återstår därmed att se vad den här domen har för påverkan på de principiellt viktiga mål som Södra bistått markägare i, eftersom domen uppehåller sig vid att det behöver göras rimlighetsbedömningar i varje enskilt fall. Dessutom slår domen fast att det inte finns några lagbestämmelser som garanterar markägare ersättning, utan lutar sig i stället mot allmänna principer kring ersättning.  

– Det är uppenbart att vi behöver en tydligare lagstiftning för när ersättning ska utgå till markägare som får förbud eller restriktioner. Vi har ett stort ansvar att sköta skogen på ett hållbart sätt, men det är inte rimligt att enskilda näringsidkare ska behöva riskera att själva bära hela kostnaden för det svenska artskyddet, säger Malin Pettersson, näringspolitisk specialist på Södra. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.