Södra är en ekonomisk förening som strävar efter att stärka skogsgårdens ekonomi på såväl kort som lång sikt. Därför har Södra under många år samlat många små flöden av virke till större för att få styrka i förhandlingar med externa köpare av virke. Dessutom har Södra investerat i egen industri för att även tillgodogöra sig förädlingsvärdet av medlemmarnas skogsråvara. En annan uppsida med att äga egen förädlingsindustri är att man kan påverka utvecklingen av vad man kan göra av råvaran; något som Södra flera gånger genom historien visat prov på.

Som medlem och ägare till föreningen är du även ägare till industrin och får därmed del i den vinst Södra genererar. Vinstdelningen utgår från hur mycket virke du levererat. Förra årets leverans ligger till grund för den så kallade efterlikviden. Tidigare års leveranser har givit det insatskapital du har i Södra och utdelning på detta sker i form av ränta och ofta även i form av insatsemission.

Mer information om Södramodellen

Vi hjälper dig med målformulering

Södra hjälper till att lyfta fram möjligheterna i din skog och ger en professionell helhetsrådgivning kring din skogsfastighet. För att rådgivningen ska bli riktigt bra är det viktigt att du har tänkt igenom vilka mål du har för ditt skogsägande och skogsbruk, både på lång och på kort sikt. Varför är det viktigt för dig att äga och bruka skog? Hur vill du att din skog utvecklas? Vilka förväntningar/krav har du på skogen och på Södra?

I skogsbruksplanen formuleras ditt eget övergripande mål med skogsägandet och tillsammans handlingsplanen för att nå dit. Varje åtgärd planeras in vid rätt tidpunkt för att maximera möjligheterna med din fastighet. Den gröna skogsbruksplanen blir ditt bästa beslutsunderlag för en bra och effektiv skogsskötsel, naturvård och ekonomi på din fastighet.

Uppdraget genomförs

När du utifrån dina målsättningar och med stöd av skogsbruksplanen bestämt dig för vilka åtgärder som ska utföras på sin fastighet tecknas ett kontrakt mellan dig som medlem och Södra. Idag är det vanligaste att Södra utför åtgärden åt medlemmen som ett uppdrag genom de entreprenörer Södra anlitar. Kontrakten har olika omfattning och kan innehålla allt från en enskild åtgärd till ett längre avtal om en helhetsförvaltning som löper över flera år. Du beslutar och Södra utformar det paket som passar just dig. I traktdirektivet som följer kontraktet tydliggörs hur åtgärden ska genomföras och om det finns särskilda önskemål att ta hänsyn till.

Inför ett uppdrag har du och skogsinspektorn en diskussion om förväntat ekonomiskt utfall och hur du som skogsägare kan påverka utfallet. Kostnaden för en avverkning varierar till exempel beroende på avstånd till bilväg, volym och stammarnas diameter. Vid övriga tjänster som till exempel plantering och röjning görs också en ungefärlig kostnadsuppskattning inför uppdraget.

Tidpunkten då åtgärden utförs styrs bland annat av vilket lager Södra har. Vid avverkningsuppdrag måste hänsyn även tas till vilka trädslag och dimensioner som efterfrågas av industrin. Innan uppdraget startar får du som skogsägare en kontakt av entreprenören. När allt virke avverkats, transporterats till industri och mätts in gör Södra en slutredovisning till dig som skogsägare. Inför slutredovisningen granskas kostnader, intäkter och kvalitet. Din slutredovisning kan göras olika detaljerad, diskutera dina önskemål med skogsinspektorn i samband med kontraktstecknandet.

Uppdragets status följer du enkelt i skogsägarappen eller här på webben.

Kontinuerligt kvalitetsarbete

Södra arbetar aktivt för att säkra kvaliteten i våra tjänster och produkter. Entreprenörernas egenuppföljning är central i detta arbete, liksom de stickprovsuppföljningar vi själva gör. Utbildning, både för medarbetare och våra entreprenörer, är ett signum för Södra och därigenom arbetar vi för kompetensutveckling inom hela skogsbruket. Garantier är ett viktigt inslag i Södras tjänster för att göra det tydligt för båda parter vad som gäller. Kvalitetsarbetet ingår i den så kallade serviceavgiften.

Skulle du ha synpunkter eller vara missnöjd med en tjänst eller produkt från Södra kan du vända dig till din lokala skogsinspektor eller till medlemsservice. Du kan också använda formuläret för att kontakta medlemsservice. Vi hanterar därefter din synpunkt enligt våra rutiner för reklamationer/avvikelser.

Visa allt innehåll för ämne:

Skogliga tjänster, Skogsägare

Relaterat innehåll

Kontakta medlemsservice

Är du intresserad av att bli medlem eller har du några andra frågor till oss på medlemsservice?