Åtgärdsförslaget är inriktat på de kortsiktigt viktigaste åtgärderna för att ta tillvara de möjligheter som just din skog har och kompletterar därmed skogsbruksplanens långsiktiga plan.

Skogsinspektorn bedömer och ger råd om exempelvis vilka bestånd som är avverknings- eller gallringsklara, var röjning bör göras och vilka huvudträslag som kan vara bäst att välja på de olika bestånden. Efter att skogsinspektor inventerat din fastighet, får du åtgärdsförslaget skriftligt, tillsammans med en muntlig genomgång. Utifrån förslaget bestämmer du sedan själv vilka åtgärder du vill genomföra, när och hur.

Genom våra övriga tjänster kan Södra säkerställa att genomförandet av de åtgärder som du beslutar om blir professionellt utförda.

Visa allt innehåll för ämne:

Skogliga tjänster, Skogsägare
account_circle

Kontakta oss

Kontakta en av våra inspektorer om du är intresserad av tjänsten. Du hittar rätt inspektor genom att använda vår kartfunktion.