Trädplanta

Södra kännetecknas av ett demokratiskt tänkande. Alla medlemmar har samma inflytande oberoende av investeringar i företaget eller hur mycket skog de äger.

Som medlem kan du ta del av tjänster som skoglig service, personlig rådgivning, utbildningar, seminarier och spännande skogsdagar. Dessutom får du ta del av den vinst som skapas i din förening, en vinst som genereras av den egna industrin som förädlar medlemmarnas råvara.

ANSÖK OM MEDLEMSKAP Digitalt

Du kan fylla i och signera din medlemsansökan direkt på webben eller med din mobil.

Gör din digitala ansökan här 

Ansök om medlemskap

Fyll i medlemsblanketten och posta in till oss så återkommer vi till dig så snart vi hanterat din ansökan. 

Medlemsblankett (pdf) 

Frågor om medlemskap

Om du har frågor angående medlemskap så har vi listat några av dem vanligaste frågorna nedan. Du är också välkommen att kontakta vår medlemsservice så berättar vi mer:
Telefon: 0470-891 00
E-post:  

Vanliga frågor och svar

Finns det någon medlemsavgift?

Som medlem hos oss betalar du ingen medlemsagift. Istället bidrar du med insatskapital genom att betala en insats på 600 kr för varje hektar produktiv skogsmark. Insatskapitalet är obligatoriskt och en del av grunden för utdelning.

Exempel: För en produktiv skogsmark på 50 hektar betalar du in totalt 30 000 kronor i insatser.

Ingen medlem behöver dock bidra med mer än 200 insatser - vilket representerar 200 hektar produktiv skogsmark. Om din fastighet är mindre än 200 hektar blir insatsskyldigheten förhållandevis mindre. 

Vem kan bli medlem?

För att bli medlem behöver du äga (eller arrendera) minst 5 hektar produktiv skogsmark inom Södras medlemsområde.

Vilka förmåner finns för medlemmar?

Södra skapar mervärden för sina medlemmar. Det sker bland annat genom att medlemmarna får del i förädlingsvinsten. Men det handlar också om tillgång till kvalificerad rådgivning, kontinuerlig utbildning, engagemang och sociala aktiviteter.

Medlemsförmåner på Södra

Hur betalas insatserna in?

Insatser betalar du genom avdrag på dina virkesleveranser med 4 procent. Avdragen hamnar på ditt konto för inbetalda insatser. Du kan också välja att begränsa avdraget till 2 procent.

Hur mycket kan jag investera?

Den obligatoriska delen av insatsen är inbetald när insatstaket nåtts, men du har rätt att fortsätta investera i Södra med så kallade överinsatser. Det innebär att du fortsätter att betala in insatser även efter att du fullgjort din insatsskyldighet. Då ökar saldot på ditt insatskonto vilket ger en positiv effekt på kommande utdelningar.

Hur får jag min utdelning?

Insatskapitalet finns på två konton. Utöver kontot för inbetalt insatskapital har du även ett konto för emitterat insatskapital. Emitterat insatskapital får du som en del av Södras vinstdelning. Vid utdelning genom insatsemission överförs fritt eget kapital till medlemmens konto för emitterat insatskapital som också genererar utdelning.

Som medlem i Södra får du del i de vinster du är delaktig i att skapa.  Utdelningen baseras på ditt individuella insatskapital och dina virkesleveranser under året, så kallad efterlikvid. 

Vi brukar säga att en kubikmeter virke aldrig slutar växa. Genom utdelning år efter år baserad på insatskapitalet, samtidigt som du få efterlikvid på virket som du levererat under föregående år fortsätter värdet på leveransen till Södra att växa.

Mer information om Södramodellen

Vilka är Södras medlemsområden?

Varje medlem tillhör ett verksamhetsområde som ingår i någon av de tre regionerna Syd, Öst och Väst. I verksamhetsområdet finns den lokala serviceorganisationen till hands för att hjälpa dig att skapa en långsiktig och lönsam framtid för ditt skogsägande. Som medlem tillhör du också ett skogsbruksområde som är en del av den demokratiska organisationen och som finns inom verksamhetsområdets gränser.

Södras förtroendevalda verkar inom dessa skogsbruksområden och erbjuder dig som medlem dialog, information, utbildning och gemenskap.

Kontakta medlemsservice

Är du intresserad av att bli medlem eller har du några andra frågor till oss på medlemsservice?

Visa allt innehåll för ämne:

Medlemskap, Skogsägare